Świat, Europa i Sarmacja Europejska

Nuoua descrizzione della Polonia, & dell' Vngaria.

Münster Sebastian (1489-1552)Wenecja 1571

00401-36895-a-ico00401-36895-b-ico

Skala 1:5000000; skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały, mapa przeglądowa.

COSMOGRAPHIA ¦... VENEZIA 1571

Mapa w weneckim wydaniu Cosmografii... jest praktycznie odbita z tego samego klocka co mapa w Münsterowskim wydaniu Geografii... C. Ptolemeusza z 1545 roku, nie wydrukowano tu jednak podwójnej ramki, która jest charakterystyczna dla wydań ptolemeuszowskich. Na odwrocie: "DIAMONTI ¦ IN QVESTA TAVO ¦ la, la descrizzion lettore della Polonia, & ¦ dell' Vngaria,onde potrai legermente au, ¦ uederti in ... ...de questa tauola.", "10", ołówkiem na SE : "1561 po raz pierwszy ¦ wyd. 1540 ¦ Cosmographia Universale ¦ 1575".

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa.

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami i oznaczone graficznie co 1°

Ramka:  zwykła

Format:  r: 257x343,  a: 304x383

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00401-36896