Świat, Europa i Sarmacja Europejska

EVROPÆ TABVLA VIII.

Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)

Malombra Gio. (XVI w.)

Münster Sebastian (1489-1552)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Ruscelli Girolamo (ca. 1505-1566)

Giordano Ziletti (XVI w.)Wenecja 1574

00385-36880-a-ico00385-36880-b-ico

Skala 1:8000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

La Geografia ¦ di Clavdio Tolomeo ¦ Alessandrino, ¦ già tradotta di Greco in Italiano, da M. Giero. Rvscelli: ¦ [et] hora ¦ in questa nuova editione da M. Gio. Malombra ¦ ricoretta... In Venetia, Appresso Giordano Ziletti MDLXXIIII. In Venetia 1574 G. Ziletti.

Mapa pochodzi z trzeciego włoskiego wydania Geografii... Ptolemeusza (autorem pierwszego był F. Berlingheri, drugiego P. A. Mattioli), tłumaczonego przez G. Ruscelli'ego, wydanie to zawiera 27 map ptolemejskich i 37 "nowych". Prawie wszystkie są kopiami map przygotowanych przez G. Gastaldiego do wydania z roku 1548. G. Gastaldi był jednym z najznakomitszych geografów i kosmografów XVI wieku. Wydanie to było opracowane przez G. Malombra. Jest to ósma z kolei "stara" mapa opracowana na podstawie informacji z dzieła Cosmographia S. Münstera wydanego w Bazylei w 1544 r.W rogach mapy: "G". Na odwrocie tekst, na E:"D'EVROPA ¦ OTTAVA TAVOLA. ¦ ANTICA. ¦ L'OTTAVA... ...15.Oriente", "6   I", na W (tytuł obcięty): "SARMATIA D'EVROPA ¦ Il parallelo... ...GAZARIA.".

Znak wodny:  ryba

Rzeźba:  kopczyki

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, państwa

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, opisane graficznie między ramkami co 10'.

Ramka:  trapezoidalna

Format:  r: h=184,195x260, p: 193x265,a: 202x285

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00385-36880