Świat, Europa i Sarmacja Europejska

TAVOLA NVOVA DI PRVSSIA ET DI LIVONIA

Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)

Münster Sebastian (1489-1552)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Ruscelli Girolamo (ca. 1505-1566)

Valgrisi Vincenzo (XVI w.)                                                                  Wenecja 1561

00384-36879-a-ico00384-36879-b-ico

Skala 1:8000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

La Geografia ¦ di Clavdio Tolomeo ¦ Alessandrino, ¦ Nuovamente tradotta di Greco in Italiano, da Girolamo Rvscelli... In Venetia, ¦ Appresso Vincenzo Valgrisi, M.D.LXI. Venetia 1561 apresso Vincenzo Valgrisi.

Mapa pochodzi z trzeciego włoskiego wydania Geografii... Ptolemeusza (autorem pierwszego był F. Berlingheri, drugiego P. A. Mattioli), tłumaczonego przez G. Ruscelli'ego, wydanie to zawiera 27 map ptolemejskich i 37 "nowych". Prawie wszystkie są kopiami map przygotowanych przez G. Gastaldiego do wydania z roku 1548. G. Gastaldi był jednym z najznakomitszych geografów i kosmografów XVI wieku. Jest to dziewiąta z kolei "nowa" mapa, opracowana na podstawie informacji z dzieła Cosmographia S. Münstera wydanego w Bazylei w 1544 r. W rogach mapy: "G". Na odwrocie tekst, na E: "PRVSSIA, ET¦ LIVONIA, ¦ NONA TAVOLA NVOVA ¦ QVESTA... ...Sarmatia.", "IX  I". Na SE ołówkiem: "1561". Na odwrocie - SE: "Ptolemey 1561", "Ptolemeusz 1561",na NE: "M brak".

Rzeźba:              kopczyki               Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:    hydrografia, prowincje, państwa

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami co 1 ° opisane graficznie między ramkami co 10'.

Ramka:              zwykła

Format:              r: 182x249, p: ?x265, a: 216x296

Kolekcja:       Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00384-36879