Świat, Europa i Sarmacja Europejska

Von dem Mitnächtigen Ländern. ¦ Sarmatia ¦ Zum er-sten vom Ungerlandt. Cap. vvvix.

Münster Sebastian (1489-1552)

Petri (Petrina, Petrus) Henrichi (Henrichus, Heinrich) (1500-1579)Bazylea 1564

00391-36886-a-ico00391-36886-b-ico

Skala 1:1500000; skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały, mapa przeglądowa

Cosmographey oder Beschreibung aller Länder... beschrieben durch Sebastianum Münsterum, auch durch ihn selbst gebessert. Basel 1564 officin Henric Petrina.

Karta z IV tomu dzieła Münstera Cosmographey... zawierająca mapę Sarmacji. Dzieło wydane w zmniejszonym formacie przez H. Petrina. Pod mapą herb węgierski i tekst: "Alle Alten haben ge:¦setzt zweyerly.. .wolten aus Ungern. Aber das geschahe nicht. ¦ Unger:", na NE numer strony: "MCCXI". Na NW ołówkiem: "Münster", na S: "Polska / Ruś Czerwoną ¦ Lwów". Na odwrocie ryciny: medal z wizerunkiem króla Attila, przedstawienie bitwy pod Aurelią w Katalonii. Na N: "Das Vierdte Buch", numer strony: "MCCXII", tekst: "Ungerlandt der Dunnen Fluchthauß", "Attila der Dunnen König".

Rzeźba:  kopczyki, widok

Osiedla:  sygnatura obrazkowa

Hydrografia:  rzeki, jeziora,

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, państwa, osiedla

Ramka:  zwykła, pojedyncza

Format:  r: 101x135, a: 290x172

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00391-36886