Świat, Europa i Sarmacja Europejska

POLONIA ET HVNGARIA NVOVA TAVOLA

Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)

Münster Sebastian (1489-1552)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Ruscelli Girolamo (ca. 1505-1566)

Valgrisi Vincenzo (XVI w.)Wenecja 1561

00381-36876-a-ico00381-36876-b-ico

Skala 1:8000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

La Geografia ¦ di Clavdio Tolomeo ¦ Alessandrino, ¦ Nuovamente tradotta di Greco in Italiano, ¦ da Girolamo Rvscelli... In Venetia, ¦ Appresso Vincenzo Valgrisi, M.D.LXI. Venetia 1561 apresso Vincenzo Valgrisi.

Mapa pochodzi z trzeciego włoskiego wydania Geografii... Ptolemeusza (autorem pierwszego był F. Berlingheri, drugiego P. A. Mattioli), tłumaczonego przez G. Ruscelli'ego, wydanie to zawiera 27 map ptolemejskich i 37 "nowych". Prawie wszystkie są kopiami map przygotowanych przez G. Gastaldiego do wydania z roku 1548. G. Gastaldi był jednym z najznakomitszych geografów i kosmografów XVI wieku. Jest to ósma z kolei "nowa" mapa opracowana na podstawie informacji z dzieła Cosmographia S. Münstera wydanego w Bazylei w 1544 r. W rogach mapy: "G". Na odwrocie tekst, na E: "POLONIA, ET ¦ VNGHERIA. ¦ OTTAVA TAVOLA NVOVA D'EVROPA ¦ Della... ...L'altre", "VIII H", na W: "POLONIA, ET VNGHERIA ¦ lL'altre... tutto.". Na SE ołówkiem: "1561". Na odwrocie na SE: "Ptolemeusz ¦ 1561", na NE: "M brak".

Znak wodny:     kotwica w okręgu, nad nią, poza okręgiem gwiazda.

Rzeźba:            kopczyki               Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:                                hydrografia, prowincje, państwa

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami co 1° opisane graficznie między ramkami co 10'.

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        r: 180x247, p:?x265, a: 216x295

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00381-36876