Świat, Europa i Sarmacja Europejska

POLONIA ET VNGARIA XX• NOVA TABVLA•

Münster Sebastian (1489-1552)

Petri (Petrina, Petrus) Henrichi (Henrichus, Heinrich) (1500-1579)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Pirckheimer Willibald (Bilibaldus) (1470-1530)Bzylea 1545

00395-36890-a-ico00395-36890-b-ico

Skala 1:4000000; skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały, mapa przeglądowa

Geographia ¦ vniversalis, vetvs et nova, ¦ complectens ¦ Clavdii Pto-¦lemaei Alexandrini enarratio¦nis libros VIII. ¦... Kolofon: Basileae per Henrichvm Petrvm ¦ Mense Avgvsto, An. M. D. XLV.

Mapa pochodzi z trzeciego wydania Geografii... C. Ptolemeusza opracowanego przez S. Münstera, w tłumaczeniu W. Pirckheymera. Mapy odbite z klocków użytych do druku wydania pierwszego (1540) i drugiego (1549). Na SE poza ramka ołówkiem: "1552".Na odwrocie w ozdobnej winiecie: "POLONIAE ¦ ET VNGARIAE DESCRIPTIO, Vngariæ regio... ...sunt diuitiae.", "48". Na NE ołówkiem: "M brak", na SE ołówkiem: "Wg Wapowskiego ¦ 11 288 ¦... “, “(1540 po raz pierwszy ¦ Ptolemeusz - Holbein 1552"

Rzeźba:            kopczyki               Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:    hydrografia, prowincje, państwa

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami i oznaczone graficznie co 1°

Ramka:            trapezoidalna

Format:            r: 281x375, a: 326x407

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00395-36890