Świat, Europa i Sarmacja Europejska

Tabula noua Poloniæ, Vngariæ, & Russiæ

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Trechsel CasparWiedeń 1541

00319-11505-a-ico00319-11505-b-ico

Skala 1:3250000, skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały

CLAVDII ¦ PTOLEMÆI ¦ ALEXAN:¦DRINI ¦ Geographicæ Enarrationis, ¦ Libri Octo. ¦ EX BILIBALDI PIRCKE-¦ymheri tralatione... a Michaèle Villanouano secundo recogniti... ¦ Prostant Lugduni apud Hugonem à Porta ¦ M.D.XLI. kolofon: Excudebat ¦ Caspar Trechsel ¦ Viennae ¦ M.D.XLI.

Mapa pochodzi z Wiedeńskiego wydania Geografii...Ptolemeusza, opracowanego przez C. Trechsela. Znane są również wydania z lat 1525 i 1535. Na NE wizerunek króla na tronie z podpisem: "Hic [dom]inatur [e]t ¦ ambulat pri¦[n]ceps tataro:¦rum de cam¦pe.". Na S poza ramką ołówkiem: "Gaspar Treichsel, Ptolemaeus, 1541 Vienne". Na odwrocie na SE ołówkiem: "1541 ¦ 364 x 301 cm ¦ 1522 ¦ cały tekst ¦ i mapy w ¦... ¦ u góry ¦ verso ku ¦ kolofon ¦ po raz pierwszy ¦ 1522 ¦ ...", na SW: "Gaspar Treschel, Vienne ¦ M.362"

Znak wodny:     winne grono

Rzeźba:            kopczyki               Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:                                hydrografia, prowincje, państwa

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami na E i W co 1°

Ramka:                                         zwykła, na S i N pojedyncza

Format:                                        r: 278x325, a: 367x456

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00319-11505