Świat, Europa i Sarmacja Europejska

Landtafel des Ungerlands/Polands/Russen/Littaw/ Wa-lachey/ und Bulgarey

Münster Sebastian (1489-1552)

Petri (Petrina, Petrus) Henrichi (Henrichus, Heinrich) (1500-1579)Bazylea 1544-1575

00171-05010-a-ico00171-05010-b-ico

Skala 1:7000000; skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Cosmographia. ¦ Beschreibu[n]g ¦ aller Lender Durch ¦ Sebastianum Munsterum ¦ in welcher begriffen, ¦ Aller Volcker, Herrschafften, ¦ Stetten, vnd namhafftiger flecken, herkom[m]en: ¦ Sitten, gebreüch, ordnung, glauben, secten, vnd hantie¦rung, durch die gantze welt, vnd fürnem-¦lich Teütscher nation... Gedruckt zu Basel durch Henrichum ¦ Petri. Anno M.D.XLiiij.

Mapa pochodzi z pierwszego wydania słynnego dzieła Cosmographia... S. Münstera. Ukazało się ono jednocześnie po niemiecku i po łacinie. Wśród 26 map 4 dotyczą terenów Polski, dwie z nich odbite zostały z płyt przygotowanych do Münsterowskiego wydania Geografii...Ptolemeusza z 1540 roku, jedna, dotycząca Śląska z płyty przygotowanej do wydania z roku 1545. Na odwrocie karta tytułowa ozdobna: "Sarmatia Evropa. ¦ Des Ungerlandes: ¦ des / Polonandes / Russen / Lit:¦taw /Walachen /Bulgarey /u.Beschreibung: wel:¦che Lander Ptolemeus mit einander nennt Sarmatiam Europaem.", "VG". Opisane strony świata: Sept:,Meri:, Orie:, Occi:, ubytki w linii ramki. Na odwrocie ołówkiem na NE; "M(289)/30,000",na SE: "Münster ¦ cca 1575 ¦ 31Ľ x 35 cms"

Rzeźba:            kopczyki                        Osiedla: sygnatura obrazkowa nieregularna

Hydrografia:    rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, państwa, osiedla

Ramka:            zwykła

Format:            r: 312x359, a: 355x411

Kolekcja:      Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00171-05010