Świat, Europa i Sarmacja Europejska

Tabula noua Poloniæ, Vngariæ, & Russiæ

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Trechsel CasparWiedeń 1541

00316-11502-a-ico00316-11502-b-ico

Skala 1:3250000, skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały

CLAVDII ¦ PTOLEMÆI ¦ ALEXAN:¦DRINI ¦ Geographicæ Enarrationis, ¦ Libri Octo. ¦ EX BILIBALDI PIRCKE-¦ymheri tralatione... a Michaèle Villanouano secundo recogniti... ¦ Prostant Lugduni apud Hugonem à Porta ¦ M.D.XLI. kolofon: Excudebat ¦ Caspar Trechsel ¦ Viennae ¦ M.D.XLI.

Mapa pochodzi z Wiedeńskiego wydania Geografii...Ptolemeusza, opracowanego przez C. Trechsela. Znane są również wydania z lat 1525 i 1535. Na NE wizerunek króla na tronie z podpisem: "Hic [dom]inatur [e]t ¦ ambulat pri¦[n]ceps tataro:¦rum de cam¦pe.". Na S poza ramką ołówkiem: "1522, 27.5 : 36.5 bez napisu u góry ¦ 30,3 : 36,5 cm", "Gaspar Treichsel 1541 egz 2- ; 05 ¦ Vienne". Na odwrocie tekst na SE ołówkiem: "Ta sama co 1525 ¦ 1552 ale tekst ¦ napisany u góry różny ¦ ta nie ma ¦ tekstu verso ¦ wymiary też ¦ różne", "Tabula noua ¦ Poloniae, Ungariae ¦ & Russiae, ¦ 1541 ¦ et".

Znak wodny:     winne grono

Rzeźba:             kopczyki               Hydrografia:              rzeki, jeziora

Nazewnictwo:   hydrografia, prowincje, państwa

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami na E i W co 1 °

Ramka:             zwykła, na S i N pojedyncza

Format:             r: 279x368, a: 395x522

Kolekcja:       Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00316-11502