Świat, Europa i Sarmacja Europejska

[EUROPA ŚRODKOWA - GERMANIA]

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Trechsel CasparWiedeń 1541


00247-11360-a-ico00247-11360-b-ico

Skala 1:4000000, skala przybliżona, podziałka liniowa: "Scala Milliaria Germane"

Drzeworyt czarno-biały

CLAVDII ¦ PTOLEMÆI ¦ ALEXAN:¦DRINI ¦ Geographicæ Enarrationis, ¦ Libri Octo. ¦ EX BILIBALDI PIRCKE-¦ymheri tralatione... a Michaèle Villanouano secundo recogniti... ¦ Prostant Lugduni apud Hugonem à Porta ¦ M.D.XLI. kolofon: Excudebat ¦ Caspar Trechsel ¦ Viennae ¦ M.D.XLI.

Mapa pochodzi z Wiedeńskiego wydania Geografii...Ptolemeusza, opracowanego przez C. Trechsela. Znane są również wydania z lat 1525 i 1541. Na S wizerunek króla na tronie z podpisem: "Hic dominatur Roma. ¦ imperator Carolus Cesar ¦ illustrißimus Anno 1541.". Na odwrocie teksty w ramkach: "DE FRANCONIA.", "De Boemia", "DE SAXONIA", na SE ołówkiem: "Inny też ¦ Vienne, ¦ Franc ¦ Gaspar Treschel", "Ta sama mapa 1529 ¦ Ta sama płyta ¦ różnica napis u dołu ¦ na 1529 jest 'Hicdominat imperator ¦ Romanus Cesar illustrissi Maximillian Anno", "1541"

Rzeźba:            kopczyki               Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, państwa

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami na E i W co 1°

Ramka:            na S i N pojedyncza

Format:            r: 297x324, k: 310x340, a: 395x412

Kolekcja:      Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00247-11360