Świat, Europa i Sarmacja Europejska

TABVLA•MODERNA•SARMATIE•EVR•SIVE HVNGARIE•POLONIE• RVSSIE•PRVSSIE•ET•VvALACHIE.

Aeschler Jakub

Beneventano (Beneventanus) Marco

Cusanus Cardinal (Nicolas) Mikolaj (Cryftz, Khrypffs) z Kuzy (1401-1464)

Etzlaub Erhard (1460-1532)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Ringmann Mathias (Philesius)

Scott Joannes

Uebelin Georg

Waldseemüller (Ilacomylus) Martin (1470-1521)

Wapowski (Vapovsky) Bernard (1475-1535)                                          Sztrasburg 1513

00102-04941-a-ico00102-04941-b-ico

 

Skala 1:3750000Skala przybliżona

Drzeworyt czarno-bialy, mapa ogólnogeograficzna

PTOLE¦MAEVS ¦ AVCTVS ¦ RESTITVTVS. ¦ EMACVLATVS. ¦ CVM TABVLIS ¦ VETERIBVS ¦ AC NOVIS kolofon: CAROLI V. ¦ IMPERII ANNO I. ¦ VIM VI REPELLERE LICET ¦ Ioannes Scotus Argentorati literis excepit. 1520

Mapa drukowana z tych samych płyt, co wydanie z 1513 roku. Opisywaną edycję Geografii... wydał G. Uebelin dodając do edycji 1513 dwie nowe mapy: Tabvla · Prima · Evropę · oraz Tabvla· nova · eremi · Helvetiorvm · . Edycja ta zawiera 47 map na 92 arkuszach. Mapy z tej edycji stały się podstawą opracowania kartograficznych do wydań ptolemeuszowskich z lat: 1522, 1525, 1535, 1541. Zmniejszona wersja tej mapy pod tytułem: "TAB. MODE. VVALA." dołączana była przez Laurienta Friesa do kolejnych wydań Geografii. Na NE ołówkiem: "200", na SE wytarte: "1507-8", dopisek Tomasza Niewodniczańskiego ołówkiem "Sztrassburg 1513 ¦ (1520)", na odwrocie ołówkiem: "M brak", na SE: "Ptolemeusz ¦ późna kopia ¦ 1520".

Znak wodny:     Lilia.                      Tytuł: na N poza ramką.

Rzeźba:            kopczyki               Osiedla:        kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora

Nazewnictwo:                                góry, hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami tylko na E i W co 1°.

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        r: 382x543, a: 443x611

Kolekcja:                                      Roman Umiastowski

 

Nr katalogu CRP: Fax00102-04941