Świat, Europa i Sarmacja Europejska

TABVLA•MODERNA•SARMATIE•EVR•SIVE HVNGARIE•POLONIE• RVSSIE•PRVSSIE•ET•VvALACHIE.

Aeschler Jakub

Beneventano (Beneventanus) Marco

Cusanus Cardinal (Nicolas) Mikolaj (Cryftz, Khrypffs) z Kuzy (1401-1464)

Etzlaub Erhard (1460-1532)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Ringmann Mathias (Philesius)

Scott Joannes

Uebelin Georg

Waldseemüller (Ilacomylus) Martin (1470-1521)

Wapowski (Vapovsky) Bernard (1475-1535)Sztrasburg 1513

00315-11501-a-ico00315-11501-b-ico

 

Skala 1:3750000 Skala przybliżona

Drzeworyt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

Claudii Ptolemei..¦ viri Alexandrini ¦ Mathematicę disciplinę Philosophi ¦ doctissimi Geographie opus novissima traductione e Greco=¦rum archeotypis castigatissime pressum:ceteris ¦ ante lucubratorum multo prestantius... kolofon: Anno... M D XIII. Marcii XII... Argentine...Joannis Schotti...

Mapa opracowana przez M. Waldseemüllera na podstawie prac E. Etzlauba i M. Beneventano w Strasbourgu. Treść w pełni oparta na mapie M. Beneventano, na co wskazuje umieszczenie miejscowości rodzinnych Bernarda Wapowskiego. Treść mapy przesunięta znacznie na wschód i wyraźnie bogatsza w porównaniu do mapy Mikołaja z Kuzy, natomiast terytorium Niemiec pozostawiono puste. W opisywanej wersji Geografii autor zamieścił dodatkowo mapę Germanii, rozbijając w ten sposób mapę Kuzańczyka na dwa osobne arkusze. Przy opracowaniu mapy autor współpracował z M. Ringmannem, natomiast wydawcami byli J. Aeschler i G. Uebelin, w których ręce przeszły materiały Sztrasburskiego wydania prawdopodobnie w rok po ich powstaniu, czyli w 1508 r Na SE ołówkiem: "Ptolemeusz 1513". Na odwrocie na SE ołówkiem: "Chicago 1971 ¦ Neba... zapł. $400 ¦ 1970 ¦ 1513 ¦ Cenna. ".

Znak wodny:     lilia.                     Tytuł: na N poza ramka.

Rzeźba:             kopczyki              Osiedla:        kółka

Hydrografia:                                 rzeki, jeziora

Nazewnictwo:                               góry, hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami tylko na E i W co 1°.

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        a: 381x543, a:456x615

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00315-11501