Świat, Europa i Sarmacja Europejska

[EUROPA ŚRODKOWA - GERMANIA]

Holbein Hans (1497-1543)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Trechsel Caspar

Trechsel Melchior                                                                              Wiedeń 1535

00320-11506-a-ico00320-11506-b-ico

tytuł na odwrocie:

EVROPAE tabula ¦ quarta continent ¦ Germaniam magnam

Skala 1:4000000, skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały

CLAVDII ¦ PTOLEMÆI ¦ ALEXAN:¦DRINI ¦ Geographicæ Enarrationis, ¦ Libri Octo. ¦ EX BILIBALDI PIRCKE-¦ymheri tralatione... a Michaèle Villanouano secundo recogniti... ¦ Prostant Lugduni apud Hugonem à Porta ¦ M.D.XLI. kolofon: Excudebat ¦ Caspar Trechsel ¦ Viennae  ¦ M.D.XLI.

Mapa prawdopodobnie pochodzi z lyonskiego wydania Geografii...Ptolemeusza, opracowanego przez braci C. i M.Trechsel. Rzadkie wydanie palone z polecenia Kalwina. Autorem ornamentacji drzeworytniczej na odwrocie jest prawdopodobnie H. Holbein. Mapa "czwarta" - Germania. Znane są również wydania z lat 1525 i 1541. Na E poza ramką teksty: "·19· pal· ht et ¦ [marrgö]· 18", "·18· [palliz die]· 17· ½·", "·17· pal liz die ho· 17·", "·16· [palliz die mar·hö]· 16· ½·", "15· pal ht diem hö· 16", Na W poza ramką: "Vims grad9Longi:¦tudinis 9tinet ¦ milliaria ·32·½", "milliaria·36·½", "milliaria·40·." Na odwrocie tekst w ramce: na W: "De Germania.", numer strony "4", na SE ołówkiem: "CASPAR TRESCHER ¦ VIENNE 1541".

Znak wodny:     winne grono

Rzeźba:             kopczyki               Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:                                hydrografia, prowincje, państwa

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami na E i W co 1 °

Ramka:                                          trapezoidalna

Format:                                          r: 254/321xh=304, a: 395x535

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00320-11506