Świat, Europa i Sarmacja Europejska

• TABVLA • MODERNA • POLONIE • VNGARIE • • BOEMIE • • GER-MANIE• RVSSIE• LITHVANIE•

Angelo del Jacobo (Angelus Jacobus Scarperia)

Beneventano (Beneventanus) Marco

Cusanus Cardinal (Nicolas) Mikolaj (Cryftz, Khrypffs) z Kuzy (1401-1464)

Cotta Giovanni

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Wapowski (Vapovsky) Bernard (1475-1535)Rzym 1507

00100-04939-a-ico00100-04939-b-ico

Skala 1:3750000; skala przybliżona, brak podziałki

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa

In hoc operæ ¦ hæc contine[n]tvr GEOGRAPHIA CL. PTHOLEMÆIa plurimis viris utrisq[ue] linguæ doctiss. ¦ emendata: et cum Archetypo greco ab ipsis collata... Romæ Edibus Augusti MDVII kolofon: Explicit Planisphærium Ptholemæi recognitum diligentissime ¦ a Marco Beneventano Monacho Coelestinorum quod antea in multis etia[m] antiquis exemplaribus latinis coruptissimum repe-¦riebantur. Nec no[n] Claudii Ptholemæi a plurimis viris utrisq[ue] linguae doctiss. emendatu[m]; cum multis additionibus Romę No¦uiter impressum per Bernardinum Vanetu[m] de Vitalibus. Expe(n)sis ¦ Eva[n]gelista Tosino Brixiano Bibliopola. Przywilej papieski: Imper¦ante Julio II. Pont. ¦ Max. Anno III Po[n]tificatus sui.Die. VIII. Septe[m]br. MDVII.

Mapa pochodzi z rzymskiej edycji Geografii... C. Ptolemeusza wydanej w 1507 roku, zawierającej 27 map "dawnych" i 6 map "nowych" opracował ją M. Beneventano na podstawie mapy Mikołaja z Kuzy jako unacześnioną mapę w stosunku do skopiowanej w Kronice Norymberskiej... przez H. Münzera. Opisywana mapa jest jedną z map "nowych". Zwraca uwagę bogate nazewnictwo. Na obszarze Polski Połudnowo-Wschodniej nazwy rodzinnych miejscowości Bernarda Wapowskiego Vapovicze i Radochoniza. Autor korzystał więc, z informacji (możliwe że jakiejś mapy...), "ojca polskiej kartografii", przerabiając mapę Cusanusa. Wiadomo że B. Wapowski przebywał w Rzymie w 1505 roku wraz z orszakiem polskiego posła Erazma Ciołka. Mógł wówczas spotkać się z M. Beneventano i przekazać mu wykorzystane później w opracowaniu Tabula Moderna... informacje. Opisy na W poza ramką "·18·Parallelvs· ¦ ·habens maximvm dieM· ¦ horarvm·17·½·", "·17· Parallelvs· ¦ ·habens maximvm diem· ¦ ·horarvM·17·", "·16·Parallelvs· ¦ ·habens maximvm diem· ¦ horarvm·16·½·", "·15·Parallelvs· ¦ ·habens maximvm diem· ¦ ·horarvm·16·". "·CLIMA·SEPTIMVm·", "·14·PARALLELvs· ¦ ·habens maximvm dieM· ¦ ·horarvm·15·½", "·CLIMA·SEXTVM·". Lasy oznaczone sygnaturą obrazkową.

Rzeźba:                                   kopczyki                    Osiedla:        kółka

Hydrografia:                           rzeki, jeziora

Współrzędne geograficzne:    opisane między ramkami co 1°

Ramka:                                   zwykła

Format:                                   r:379x512, a: 426x566

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00100-04939