Świat, Europa i Sarmacja Europejska

• DVODECIMA • ET • VLTIMA • • ASIA[E] • TABVLA•

Angelo del Jacobo (Angelus Jacobus Scarperia)

Beneventano (Beneventanus) Marco

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Cotta GiovanniRzym 1507

00313-11499-a-ico00313-11499-b-ico

Skala 1:1750000; skala przybliżona, brak podziałki

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa

In hoc operæ ¦ hæc contine[n]tvr GEOGRAPHIA CL. PTHOLEMÆIa plurimis viris utrisq[ue] linguæ doctiss. ¦ emendata: et cum Archetypo greco ab ipsis collata... Romæ Edibus Augusti MDVII kolofon: Explicit Planisphærium Ptholemæi recognitum diligentissime ¦ a Marco Beneventano Monacho Coelestinorum quod antea in multis etia[m] antiquis exemplaribus latinis coruptissimum repe-¦riebantur. Nec no[n] Claudii Ptholemæi a plurimis viris utrisq[ue] linguae doctiss. emendatu[m]; cum multis additionibus Romę No¦uiter impressum per Bernardinum Vanetu[m] de Vitalibus. Expe(n)sis ¦ Eva[n]gelista Tosino Brixiano Bibliopola. Przywilej papieski: Imper¦ante Julio II. Pont. ¦ Max. Anno III Po[n]tificatus sui.Die. VIII. Septe[m]br. MDVII.

Mapa pochodzi z rzymskiej edycji Geografii... C. Ptolemeusza wydanej w 1507 roku, zawierającej 27 map "dawnych" i 6 map "nowych" opracował ją M. Beneventano na podstawie dwunastej mapy Azji "starej" z wcześniejszych opracowań Geografii... . Opisy na E poza ramka: "· TERTIV9 · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · ½· ¼ · ¦ · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 12· ½· ¼ ·". "· SECVNDVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · ½ · ¦ · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 12· ½ ·". "· PRIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · ¼ · ¦ · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 12· ¼ ·". "· AEQVINOCTIALIS · ¦ · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 12· SEMPER ·". "· PRIMVS · PARALELLvS · AVSTRALIS · ¦ · D5FFERT · AB · AEQVINOCTIALI · HORIS · ¼ · ¦ · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 16· ¼ ·". Lasy oznaczone sygnaturą obrazkową. Na odwrocie ołówkiem na SE: "Ceylon ¦ 1507 ¦ 12 as XII. Mapa Cejlonu".

Rzeźba:            kopczyki               Osiedla:        kółka

Hydrografia:      rzeki, jeziora

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami co 1°

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        r:290/366xh=367, po konserwacji brak śladów płyt (mapa tłoczona z dwóch płyt),a: 426x566

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00313-11499