Świat, Europa i Sarmacja Europejska

• VNDECIMA • ASIAE • • TABVLA•

Angelo del Jacobo (Angelus Jacobus Scarperia)

Beneventano (Beneventanus) Marco

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Cotta GiovanniRzym 1507

00314-11500-a-ico00314-11500-b-ico

Skala 1:3750000; skala przybliżona, brak podziałki

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa

In hoc operæ ¦ hæc contine[n]tvr GEOGRAPHIA CL. PTHOLEMÆIa plurimis viris utrisq[ue] linguæ doctiss. ¦ emendata: et cum Archetypo greco ab ipsis collata... Romæ Edibus Augusti MDVII kolofon: Explicit Planisphærium Ptholemæi recognitum diligentissime ¦ a Marco Beneventano Monacho Coelesinorum quod antea in multis etia[m] antiquis exemplaribus latinis coruptissimum repe-¦riebantur. Nec no[n] Claudii Ptholemæi a plurimis viris utrisq[ue] linguae doctiss. emendatu[m]; cum multis additionibus Romę No¦uiter impressum per Bernardinum Vanetu[m] de Vitalibus. Expe(n)sis ¦ Eva[n]gelista Tosino Brixiano Bibliopola. Przywilej papieski: Imper¦ante Julio II. Pont. ¦ Max. Anno III Po[n]tificatus sui.Die. VIII. Septe[m]br. MDVII.

Mapa pochodzi z rzymskiej edycji Geografii... C. Ptolemeusza wydanej w 1507 roku, zawierającej 27 map "dawnych" i 6 map "nowych" opracował ją M. Beneventano na podstawie jedenastej mapy Azji “starej" z wcześniejszych opracowań Geografii... . Opisy na W poza ramką: "·vnvs· gradvs· longitvdinis· IN· HOT· PARALELLO· ¦ ·RODIENSI· CONTINEN· Milliaria· 50· ET· STADIA· 400", "·Mlliaria · 57 ·", "·vnvs· gradvs· longitvdinis· IN· CIRCVLO· ¦ ·CANCRI· SIVE· PARALELLO· PER· SYENE· CONTINENT· ¦ ·STADIA· 457· FACIVNT· Milliaria· 47 ¼·", "·Milliaria · 60·", "·vnvs· gradvs· longitvdinis· ET· ¦ ·LATITVDINIS· SVB· EQVINOCTIALI· ¦ CONTINENT· STADIA·  500· ¦ ·QVE· FAC5VNT· Milliaria· 62 ¼·", na E poza ramką: "· DECIMVS · PARALELLVS · PER · RHODVM · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 2· ½·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM· horarv ·  14· ½ ·". "· CLIMA· QVARTVM·", "NONVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 2· ¼ ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 14· ¼ ·". "· OCTAVVS · PARALELLVS · PER · ALEXANDRIAM · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 2 ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 14 ·". "· CLIMA· TERTIUM ·", "SEPTIMVS · PARALELLVS ·  ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 1· ½· ¼ ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · ¦ · horarvm · 13· ½· ¼ ·". "· SEXTVS · PARALELLVS · PER · SYENEN · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 1· ½ ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · ¦ · horarvm · 13· ½ ·". "· CLIMA · SECVNDVM ·", "· QVINTVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 1· ¼ ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · ¦ · horarvm · 13· ¼ ·". "· QVARTVS · PARALELLVS · PER · MEROEN · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 1 ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · ¦ · horarvm · 13 ·". "· CLIMA· PRIMVM·", "TERTIVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · ½· ¼ ·  · HABENS · ¦ · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 12· ½· ¼ ·". "· SECVNDVS · `PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · ½ ·  · HABENS · ¦ · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 12· ½ ·". "· PRIMUS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · ¼ ·  · HABENS · ¦ · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 12· ¼ ·". "· CRCVLVS · EQVINOCTIALIS · ¦ · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 12 ·". "· 1 · PARALELLVS · VERSVS · AVSTRU · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · ¼ ·  · HABENS · ¦ · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 12½ ·". "·  2  · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · ½ ·  · HABENS ·  ¦ · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 12· ½ ·". Lasy oznaczone sygnaturą obrazkową. Na odwrocie ołówkiem na SE: "India ¦ asia as XI". Mapa Indii Wschodnich i Półwyspu Malajskiego.

Rzeźba:            kopczyki               Osiedla:        kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami co 1°

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        r:385/423/292xh=371, po konserwacji brak śladów płyt (mapa tłoczona z dwóch płyt), a: 426x561

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00314-11500