Świat, Europa i Sarmacja Europejska

OCTAVA EVRO PE TABVLA •

Aeschler Jakub

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Ringmann Mathias (Philesius)

Scott Joannes

Waldseemüller (Ilacomylus) Martin (1470-1521)

Uebelin GeorgSztrasburg 1513

00318-11504-a-ico00318-11504-b-ico

 

Skala 1:3750000 Skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Claudii Ptolemei ¦ viri Alexandrini ¦ Mathematicę disciplinę Philosophi ¦ doctissimi ¦Geographię opus novissima traductione e Gręco=¦rum archeotypis castigatissime pressum: ceteris ¦ ante lucubratorum multo pręstantius... kolofon: Anno... M D XIII. Marcii  XII... Argentine...Joannis Schotti..

Tablica ósma ze sztrasburskiego wydania Geografii... Ptolemeusza. Mapę opracował M. Waldseemüller, a wydał J. Scott przy współpracy Jakuba Aeschlera i Georga Uebelina. Jest to prawdopodobnie przeróbka mapy Europy Środkowej Beneventano-Wapowskiego. Obraz mapy w kształcie trapezu, na E poza ramką opisy zniekształceń wzdłuż południka 72˝: "Clima septimi..., 14·paral..., 16·paral..., 17·paral..., 18·paral..., 19·paral..., Vigeliin 9 paral..., Vigesinus primus...", na W poza ramką opisy zniekształceń skali: "Milliaria 40½", "Milliaria 32½", "onus grad... 28½". Na odwrocie na SE ołówkiem: "WALDSEEMÜLLER/SCOTTI 1513".

Znak wodny:     lilia.                       Tytuł:             na N poza ramką.

Rzeźba:             zarys                     Osiedla:                    kółka, sygnatura

Hydrografia:     rzeki, jeziora         Odwzorowanie:          trapezoidalne

Nazewnictwo:                                hydrografia, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:         opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie co 30' w ramce środkowej i w ramce zewnętrznej co 10'.

Ramka:                                         potrójna, trapez

Format:                                        r: 324/492xh=385, a: 442x615

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00318-11504