Świat, Europa i Sarmacja Europejska

OCTAVA EVRO PE TABVLA •

Aeschler Jakub

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Ringmann Mathias (Philesius)

Scott Joannes

Waldseemüller (Ilacomylus) Martin (1470-1521)

Uebelin Georg Sztrasburg 1513

00245-11358-a-ico00245-11358-b-ico

Skala 1:3750000 Skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Claudii Ptolemei ¦ viri Alexandrini ¦ Mathematicę disciplinę Philosophi ¦ doctissimi ¦Geographię opus novissima traductione e Gręco=¦rum archeotypis castigatissime pressum: ceteris ¦ ante lucubratorum multo pręstantius... kolofon: Anno... M D XIII. Marcii  XII... Argentine...Joannis Schotti..

Tablica ósma ze sztrasburskiego wydania Geografii... Ptolemeusza. Mapę opracował M. Waldseemüller, a wydał J. Scott przy współpracy Jakuba Aeschlera i Georga Uebelina. Jest to prawdopodobnie przeróbka mapy Europy Środkowej Beneventano-Wapowskiego. Obraz mapy w kształcie trapezu, na E poza ramką opisy zniekształceń wzdłuż południka 72˝: "Clima septimi..., 14·paral..., 16·paral..., 17·paral..., 18·paral..., 19·paral..., Vigeliin 9 paral..., Vigesinus primus...", na W poza ramką opisy zniekształceń skali: "Milliaria 40˝", "Milliaria 32˝", "onus grad... 28˝". Na W ołówkiem: "Wisła", w pobliżu opisu rzeki w treści mapy: "istula ¦ flu.". Na odwrocie na NE ołówkiem: "M brak", na SE: "Ptolemeusz ¦ 1513 ei".

Znak wodny:      lilia.                       Tytuł:             na N poza ramką.

Rzeźba:              zarys                     Osiedla:                    kółka, sygnatura

Hydrografia:       rzeki, jeziora         Odwzorowanie:          trapezoidalne

Nazewnictwo:    hydrografia, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie co 30' w ramce środkowej i w ramce zewnętrznej co 10'.

Ramka:                  potrójna, trapez

Format:                  r: 320/492xh=383, a: 442x615

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00245-11358