Świat, Europa i Sarmacja Europejska

• DECIMA • ASIAE • • TABVLA•

Angelo del Jacobo (Angelus Jacobus Scarperia)

Beneventano (Beneventanus) Marco

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Cotta GiovanniRzym 1507

00312-11498-a-ico00312-11498-b-ico

Skala 1:3750000; skala przybliżona, brak podziałki

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa

In hoc operæ ¦ hæc contine[n]tvr GEOGRAPHIA CL. PTHOLEMÆIa plurimis viris utrisq[ue] linguæ doctiss. ¦ emendata: et cum Archetypo greco ab ipsis collata... Romæ Edibus Augusti MDVII kolofon: Explicit Planisphærium Ptholemæi recognitum diligentissime ¦ a Marco Beneventano Monacho Coelestinorum quod antea in multis etia[m] antiquis exemplaribus latinis coruptissimum repe-¦riebantur. Nec no[n] Claudii Ptholemæi a plurimis viris utrisq[ue] linguae doctiss. emendatu[m]; cum multis additionibus Romę No¦uiter impressum per Bernardinum Vanetu[m] de Vitalibus. Expe(n)sis ¦ Eva[n]gelista Tosino Brixiano Bibliopola. Przywilej papieski: Imper¦ante Julio II. Pont. ¦ Max. Anno III Po[n]tificatus sui.Die. VIII. Septe[m]br. MDVII.

Mapa pochodzi z rzymskiej edycji Geografii... C. Ptolemeusza wydanej w 1507 roku, zawierającej 27 map "dawnych" i 6 map "nowych" opracował ją M. Beneventanona podstawie dziesiątej mapy Azji "starej" z wcześniejszych opracowań Geografii... . Opisy na W poza ramką: "·vnvs· gradvs· habet· milliaria ·50·", "·Milliaria·57·", "·Mlliaria · 57·½ ·", "·Milliaria · 60·", na E poza ramką: "· VNDECIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 2 ½ ¼ ·  · HABENS · MAXI.¦MVM · DIEM · horarvm · 14 ½ ¼ ·". "· DECIMVS · PARALELLVS · PER · RHODVM· ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 2 ½ ·  · HABENS · MAXI.¦MVM · ¦ · DIEM · horarvm · 14 ½ ·". "· CLIMA · QVARTVM·", "· NONVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 2¼ ·  · HABENS · ¦ · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 1 ¼ ·". "· OCTAVVS · PARALELLVS · ALEXANDRIA · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 2 ·  · HABENS · ¦ · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 14 ·". "·CLIMA · TERTIVM ·", "SEPTIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS 1 ½ ¼ · ¦ · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 13 ½ ¼·". "· 6 · PARALELLVS · PER · SYENEN · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 1½ · ¦ · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 13½ ·". "CLIMA · 2 ·", "·QVINTVS· PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 1 ¼ · ¦ · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 13 ¼ ·". "· 4 · PARALELLVS · ¦ · PER · MERON · HABENS · MAXIMVM · DIEM · ¦ · horarvm · 13 ·". "· CLIMA · 1 ·", "· 3 · PARALELLVS · ¦ · HABENS · MAXIMVM · ¦ · DIEM · horarvm · 12 ½  ¼ ·". Lasy oznaczone sygnaturą obrazkową. Na odwrocie ołówkiem na SE: "India ¦ as X". Mapa Indii Zachodnich, Persji i Półwyspu Arabskiego.

Rzeźba:                                      kopczyki

Osiedla:                                     kółka

Hydrografia:                               rzeki, jeziora

Współrzędne geograficzne:        opisane między ramkami co 1°

Ramka:                                      zwykła

Format:                                      r:365/500xh=340, po konserwacji brak śladów płyt (mapa tłoczona z dwóch płyt), a: 425x571

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00312-11498