Świat, Europa i Sarmacja Europejska

• OCTAVA • EVROPĘ • • TABVLA•

Angelo del Jacobo (Angelus Jacobus Scarperia)

Beneventano (Beneventanus) Marco

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Cotta GiovanniRzym 1507

00311-11497-a-ico00311-11497-b-ico

Skala 1:3750000; skala przybliżona, brak podziałki

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa

In hoc operæ ¦ hæc contine[n]tvr GEOGRAPHIA CL. PTHOLEMÆIa plurimis viris utrisq[ue] linguæ doctiss. ¦ emendata: et cum Archetypo greco ab ipsis collata... Romæ Edibus Augusti MDVII kolofon: Explicit Planisphærium Ptholemæi recognitum diligentissime ¦ a Marco Beneventano Monacho Coeletsinorum quod antea in multis etia[m] antiquis exemplaribus latinis coruptissimum repe-¦riebantur. Nec no[n] Claudii Ptholemæi a plurimis viris utrisq[ue] linguae doctiss. emendatu[m]; cum multis additionibus Romę No¦uiter impressum per Bernardinum Vanetu[m] de Vitalibus. Expe(n)sis ¦ Eva[n]gelista Tosino Brixiano Bibliopola. Przywilej papieski: Imper¦ante Julio II. Pont. ¦ Max. Anno III Po[n]tificatus sui.Die. VIII. Septe[m]br. MDVII.

Mapa pochodzi z rzymskiej edycji Geografii... C. Ptolemeusza wydanej w 1507 roku, zawierającej 27 map "dawnych" i 6 map "nowych" opracował ją M. Beneventanona podstawie ósmej mapy Europy “starej" z wcześniejszych opracowań Geografii... . Opisy na W poza ramką: "·vnvs· gradvs· longitvdinis· in· hac· latitvdine· continent· ¦·etadia· 227· qve· facivnt· milliaria · 28·½· pere· est· ergo· ¦ ·spacivm· tabvle· 7008· stadiorvm· qve· facivnt· Milliaria· 876·", "·Milliaria·32·½·", "·differentia· partis· svperioris· ad· inferiorem· ¦ ·tabvlae· in· stadins· qvidem· 3480· in· milliaribvs· ¦ ·vero· 435·   ·ergo", "·Mlliaria · 30·½ ·", "·milliaria ·40½·", "·spacivs· totivs· tabv.¦3e· milliaribvs· qvi.¦dem· 1311· in· stadiis· ¦ vero· 10488·", "·milliaria· 43·", opisy na E poza ramką: "· VIGESIMVSPRIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 8 ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · ¦ · horarvm · 20 ·", "· VIGESIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 7 ·  · HABENS · DIEM · MAIORE · ¦ · horarvm · 19 ·", "· NONVS DECIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 6 ·  · HABENS · MAXIMVM · ¦ · DIEM · horarvm · 18 ·". "· OCTAVVsDECIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 5½· HABENS · ¦ · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 17½ ·". "· SEPTIMVSDECIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 5 ·  · HABENS · ¦ · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 17 ·". "· SEXTVS DECIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 4½ · ¦ · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 16½ ·". "· QVINTVSDECIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 4 ·  · HABENS ·  ¦ · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 16 ·". Lasy oznaczone sygnaturą obrazkową. Mapa Sarmacji Europejskiej, kopia ptolemeuszowskiego wyobrażenia ziem polskich.

Rzeźba:                                    kopczyki

Osiedla:                                   kółka

Hydrografia:                             rzeki, jeziora

Współrzędne geograficzne:     opisane między ramkami co 1°

Ramka:                                    zwykła

Format:                                    r:290/366xh=367, po konserwacji brak śladów płyt (mapa tłoczona z dwóch płyt), a: 426x566

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00311-11497