Świat, Europa i Sarmacja Europejska

• QVARTA • • EVROPĘ • TABVLA•

Angelo del Jacobo (Angelus Jacobus Scarperia)

Beneventano (Beneventanus) Marco

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Cotta GiovanniRzym 1507

00310-11496-a-ico00310-11496-b-ico

Skala 1:3750000; skala przybliżona, brak podziałki

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa

In hoc operæ ¦ hæc contine[n]tvr GEOGRAPHIA CL. PTHOLEMÆ Ia plurimis viris utrisq[ue] linguæ doctiss. ¦ emendata: et cum Archetypo greco ab ipsis collata... Romæ Edibus Augusti MDVII kolofon: Explicit Planisphærium Ptholemæi recognitum diligentissime ¦ a Marco Beneventano Monacho Coelestinorum quod antea in multis etia[m] antiquis exemplaribus latinis coruptissimum repe-¦riebantur. Nec no[n] Claudii Ptholemæi a plurimis viris utrisq[ue] linguae doctiss. emendatu[m]; cum multis additionibus Romę No¦uiter impressum per Bernardinum Vanetu[m] de Vitalibus. Expe(n)sis ¦ Eva[n]gelista Tosino Brixiano Bibliopola. Przywilej papieski: Imper¦ante Julio II. Pont. ¦ Max. Anno III Po[n]tificatus sui.Die. VIII. Septe[m]br. MDVII.

Mapa pochodzi z rzymskiej edycji Geografii... C. Ptolemeusza wydanej w 1507 roku, zawierającej 27 map "dawnych" i 6 map "nowych" opracował ją M. Beneventano na podstawie czwartej mapy "starej" z wcześniejszych opracowań Geografii... . Opisy na W poza ramką: "·milliaria · 32·½·", "·vnvs·gradvs· lögitvdinis· valet· Millia:¦ ria·36·½·", "·Mlliaria · 40·½ ·", "·Milliaria · 43·", na E poza ramką: "· NONVSDECIMVS · PARALELLVS· ¦ · D5FFERT · AB EQVINOCTIALI · HORIS · 6 ·  · HABENS · MAXIMVM · ¦ · DIEM · horarvm · 18 ·". "· OCTAVVsDECIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 5½ ·  · HABENS · ¦ · MAXIMVM· DIEM · horarvm · 17½ ·". "· SEPTIMVSDECIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 5··  HABENS · ¦ · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 17 ·". "· SEXTVSDECIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 4½ ·  · HABENS · ¦ · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 16½ ·". "· QVINTVSDECIMVS · PARALELLVS · ¦ · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 4 ·  · HABENS ·  ¦ · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 16 ·". Lasy oznaczone sygnaturą obrazkową. Na odwrocie ołówkiem na SE: "2684". Mapa Niemiec, wyobrażenie ptolemeuszowskie.

Rzeźba:             kopczyki               Osiedla:        kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami co 1°

Ramka:             zwykła

Format:             r:290/366xh=367, po konserwacji brak śladów płyt (mapa tłoczona z dwóch płyt), a: 426x566

Kolekcja:       Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00310-11496