Świat, Europa i Sarmacja Europejska

TABVLA • NO NA • DE • EVROPA

Berlingheri Francesco Niccolo (di) (1440-1501)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Tedescho NicolaoFlorencja 1482

00243-11356-a-ico00243-11356-b-ico

Skala 1:10000000; skala przybliżona

Miedzioryt kolorowany drukowany z dwóch płyt, mapa ogólnogeograficzna

IN QUE¦STO VOLUME SI ¦ CONTENGANO SEP¦TE GIORNATE DELLA GEOG¦ RAPHIA DI FRANCESCO BERLIN¦GERI FIORENTINO ALLO IL¦LUSTRASSIMO FEDERI¦GO DUCA DUR¦BINO. W drugim nakładzie kolofon: Impresso infirenze per Nicolo Tedescho ¦ et ¦ emendato con somma dili¦genza dallo auctore., oraz tytuł czerwoną czcionką, w większości zachowanych egzemplarzy: GEOGRAPHIA DI ¦ FRANCESCO BERLINGHERI ¦ FIORENTINO IN TERZA ¦ RIMA ET LINGUA TOSCANA DI¦STINCTA CON LE SUETAVO¦LE IN VARII SITE ET PROVINCE SECONDO LA ¦ GEOGRAPHIA ¦ ET DISTIN¦ctione delle ¦ tavole di Ptolemeo.

Tablica dziewiąta - Bałkany - DACIA. Na E poza ramką opisy: Parx 12  - Parx 15, CLIMA ¦ 6, CLIMA ¦ 7. Tytuł ponad ramką na N.

Znak wodny:  kotwica w okręgu.

Rzeźba:  zarys

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, góry, prowincje

Siatka:  prostokątna

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 5°

Ramka:  zwykła

Format:  r: 346x461, p: ?, a: 410x520

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00243-11356