Świat, Europa i Sarmacja Europejska

TABVLA • QVARTA • DE • EVROPA

Berlingheri Francesco Niccolo (di) (1440-1501)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Tedescho Nicolao Florencja 1482

00244-11357-a-ico00244-11357-b-ico

Skala 1:10000000; skala przybliżona

Miedzioryt kolorowany drukowany z dwóch płyt, mapa ogólnogeograficzna

In Que¦sto Volume si ¦ Contengano Sep¦te Giornate della Geog¦raphia di Francesco Berlin¦geri FiorenTino allo Il¦lustrassimo Federi¦go duca Dur¦bino. W drugim nakładzie kolofon: Impresso infirenze per Nicolo Tedescho ¦ et ¦ emendato con somma dili¦genza dallo auctore., oraz tytuł czerwoną czcionką, w większości zachowanych egzemplarzy: Geographia di ¦ Francesco Berlingheri ¦ Fiorentino in Terza ¦ rima et Lingua Toscana di¦stincta con le sue tavo¦ le in varii site et Province secondo la ¦ Geographia ¦ et distin¦ctione delle ¦ tavole di Ptolemeo.

Tablica czwarta - Europa Środkowa - GERMANIA · MAGNA. Na E poza ramką opisy: Parx 15  - Parx 19. Tytuł na N poza ramką.

Znak wodny:  kotwica w okręgu.

Rzeźba:  zarys

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, góry, prowincje

Siatka:  prostokątna

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 5°

Ramka:  zwykła

Format:  r: 385x424, p: 391x(465), a: 416x551

Kolekcja:  Roman Umiastowski


Nr katalogu CRP: Fax00244-11357