Świat, Europa i Sarmacja Europejska

TABVLA • SECONDA • DE • ASIA

Berlingheri Francesco Niccolo (di) (1440-1501)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Tedescho Nicolao Florencja 1482

00241-11354-b-01

Skala 1:10000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały drukowany z dwóch płyt, mapa ogólnogeograficzna

IN QUE¦STO VOLUME SI ¦ CONTENGANO SEP¦TE GIORNATE DELLA GEOG¦ RAPHIA DI FRANCESCO BERLIN¦GERI FIORENTINO ALLO IL¦LUSTRASSIMO FEDERI¦GO DUCA DUR¦BINO.

W drugim nakładzie kolofon: Impresso infirenze per Nicolo Tedescho ¦ et ¦ emendato con somma dili¦genza dallo auctore., oraz tytuł czerwoną czcionką, w większości zachowanych egzemplarzy: Geographia di ¦ Francesco Berlingheri ¦ Fiorentino in Terza ¦ rima et Lingua Toscana di¦stincta con le sue tavo¦le in varii site et Province secondo la ¦ Geographia ¦ et distin¦ctione delle ¦ tavole di Ptolemeo.

Tablica druga - Europa Wschodnia - w treści: SARMATIA · INASIA. Mapa pochodzi z niekolorowanego wydania dzieła Berlinghieriego. Na E poza ramką opisy: Parx 15  - Parx 21. Tytuł w treści mapy, na N pod ramką.

Rzeźba:  zarys

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:  hydrografia, góry, prowincje

Siatka:  prostokątna

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 5°

Ramka:  zwykła

Format:  r: 375x393, p: 394x451, a: 410x528

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00241-11354