1. Świat, Europa i Sarmacja Europejska

OBSZAR ZAGLEBIA SAARY ¦¦ TERRITOIRE DU BASSIN DE LA SARRE

Zachodnie Granice Niemiec

Frontières Occidentales ¦ de l'Allemagne

 

SZLEZWIG

SLESVIG

 

Zakład. Graficzny B. Wierzbicki i S-ka w Warszawie                               Warszawa 1919

00098-04937-a-ico00097-04956-b-ico

Więcej…

 

AFRIKA

Bibliographisches Institut                                                                  Lipsk 1940

00379-36874-a-ico00379-36874-b-ico

Więcej…

 

C:

HOLLAND ¦ BELGIUM ¦ (EXCEPT WEST COAST) ¦FRANCE ¦ (NORTH EAST) ¦ GERMANY ¦ (WEST & CENTRAL) ¦ For enlargement of ¦ NEW  ¦ GERMAN – BELGIUM ¦ FRONTIER ¦ see inset Sheet “D” ¦ turn over

SHEET ¦ C

D:

FRANCE ¦ (SOUTH EAST) ¦GERMANY (SOUTH WEST)  BELGIUM ¦ SWITZERLAND (EXCEPT SOUTH EAST) ¦ (For enlargement of German-Swiss Frontier see inset Sheet “B”);   ABOVE

SHEET ¦ D

INSET¦ RIGHT¦¦BELGIUM & GERMANY ¦ (NEW FRONTIER) GERMANY (SOUTH WEST)  BELGIUM ¦ SWITZERLAND

RAF                                                                                                                      Wielka Brytania (1942)

00812-18773-a-ico00812-18773-b-ico

Więcej…

 

Die ¦ Oder-Neisse-Grenze ¦ Die deutsche Oststaat - Slawische Wacht an ¦ der Odra - Die Kraftquelle des neuen Polens ¦ Rußland am Durchgang zur Nordsee

Ringer & Cie.                                                                                     Zürich (Zofingen)1944

00117-04956-a-ico00117-04956-b-ico

Więcej…

 

FRANKREICH ¦ KÜMMERLY + FREY ¦ GEOGRAPHISCHER VERLAG BERN ¦ AUTOKARTE

Kümmerly & Frey                                                                               Berno 1950

00378-36873-a-ico00378-36873-b-ico

Więcej…