1. Świat, Europa i Sarmacja Europejska

Nuoua descrizzione della Polonia, & dell' Vngaria.

Münster Sebastian (1489-1552)Wenecja 1571

00401-36895-a-ico00401-36895-b-ico

Więcej…

 

EVROPÆ TABVLA VIII.

Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)

Malombra Gio. (XVI w.)

Münster Sebastian (1489-1552)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Ruscelli Girolamo (ca. 1505-1566)

Giordano Ziletti (XVI w.)Wenecja 1574

00385-36880-a-ico00385-36880-b-ico

Więcej…

 

POLONIA ET HVNGARIA NVOVA TAVOLA

Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)

Malombra Gio. (XVI w.)

Münster Sebastian (1489-1552)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Ruscelli Girolamo (ca. 1505-1566)

Ziletti Giordano (XVI w.)Wenecja 1574

00382-36877-a-ico00382-36877-b-ico

Więcej…

 

POLONIA ET HVNGARIA NVOVA TAVOLA

Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)

Malombra Gio. (XVI w.)

Münster Sebastian (1489-1552)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Ruscelli Girolamo (ca. 1505-1566)

Ziletti Giordano (XVI w.)Wenecja 1574

00383-36878-a-ico00383-36878-b-ico

Więcej…

 

EUR: VIII. TAB:

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)Kolonia 1578

00317-11503-a-ico00317-11503-b-ico

Więcej…

 

Więcej artykułów…