1. Świat, Europa i Sarmacja Europejska

TABVLA • SECONDA • DE • ASIA

Berlingheri Francesco Niccolo (di) (1440-1501)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Tedescho Nicolao Florencja 1482

00241-11354-b-01

Więcej…

 

TABVLA • SECONDA • DE • ASIA

Berlingheri Francesco Niccolo (di) (1440-1501)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Tedescho NicolaoFlorencja 1482

00242-11355-a-ico00242-11355-b-ico

Więcej…

 

TABVLA • QVARTA • DE • EVROPA

Berlingheri Francesco Niccolo (di) (1440-1501)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Tedescho Nicolao Florencja 1482

00244-11357-a-ico00244-11357-b-ico

Więcej…

 

TABVLA • OCTAVA • DE • EVROPA

Berlingheri Francesco Niccolo (di) (1440-1501)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Tedescho Nicolao Florencja 1482

00099-04938-a-ico00099-04938-b-ico

Więcej…

 

TABVLA • NO NA • DE • EVROPA

Berlingheri Francesco Niccolo (di) (1440-1501)

Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)

Tedescho NicolaoFlorencja 1482

00243-11356-a-ico00243-11356-b-ico

Więcej…

 

Więcej artykułów…