Walerian Heck MAPA HISTORYCZNA POLSKI. Nakładem…

Walerian Heck MAPA HISTORYCZNA POLSKI. Nakładem własnym

Walerian Heck  MAPA HISTORYCZNA  POLSKI.  Nakładem własnym
Kraków (1905)

Drukarnia „CZAS”
Heck Waleryan
Jurczykiewicz A.
Ksiegarnia Kubaczki & Langa

00329-36824-b 00329-36824-a

Skala 1:4000000; podziałka liniowa kilometrowa

Litografia barwna, mapa historyczna

Na NW karon: „POLSKA  podczas trzech rozgiorow„, legenda pod tytolem, skala 1:10000000; podziałka liniowa kilometrowa. Na S legenda podzialu administracyjnego: „PODZIAŁ TERYTORIALNY POLSKI (r. 1770)  obszar: 13,300 mil geogr. kwadr. = 732,643 Km. kwadr….”.Na SE pod ramka tekst: „Litogr. A. Jurczykiewicza w Krakowie„, na N między ramkami: „Wschodniej dlugosci od FERRO”. Na pdwrocie okladka: „WALERYAN HECK  MAPA HISTORYCZNA  POLSKI.  Wydanie drugie Cena 1 korona.  KRAKÓW.  glowny sklad w ksiegarni Kubaczki & Langa w Bialy.”, ołówkiem: „Ludwik  1370-1380 1 Litewsko-ruskie przymorze  1386-1418  Jadwiga 1384-1386 Andegawen”.

Rzeźba:                 kreski Lehmana            Osiedla:            3-st. kółka

Hydrografia:          rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:        makroregiony, hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 2°, graficznie oznaczone w ramce wewnętrznej co 24′.

Ramka:                 zwykła

Format:                 r: 404×455, a: 477×514

Kolekcja:              Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00329-36824