Von dem Poladt. Von dem Königreich…

Von dem Poladt. Von dem Königreich Poladt/ das in Sarmatia auch begriffen wird/sampt andern Ländern diesem Königreich zugehörig. Cap. vliv.

Von dem Poladt.  Von dem Königreich Poladt/  das in Sarmatia auch begriffen wird/sampt  andern Ländern diesem Königreich zugehörig. Cap. vliv.
Bzylea 1592

Petri (Petrina, Petrus) Henrichi (Henrichus, Heinrich) (1508-1579)
Honter [Grass, Honterus] Jan Coronensis (1498-1549)
Münster Sebastian (1489-1552)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Wapowski (Vapovsky) Bernard (1475-1535)

00418-36913-b 00418-36913-a

Skala 1:1500000; skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały, mapa przeglądowa

Cosmographey oder Beschreibung aller Länder… durch Sebastian Münster verfasset. Basel 1592 gedruckt durch Sebastianum Henricpetri.

Karta z IV tomu dzieła Münstera Cosmographey… zawiera mapę Polski, przeróbkę mapy J. Hontera wykonaną w oparciu o mapy Ptolemeusza i Wapowskiego. Dzieło wydane w zmniejszonym formacie przez S. Henricpetri. Pod mapą tekst: „Von der Polnischen Cronick werden an:¦gezeigt… …und”, na NE numer strony: „MCXCV„(1195). Na odwrocie dwie ryciny: atak wilków na stado jeleni, postacie trzech wojewodów na tle krużganka. Na N: „Das Vierdte Buch„, numer strony: „MCXCVI„, tekst: „und breit/und vast eben/mit… …sind auch”.

Rzeźba:             kopczyki, widok                        Osiedla:           sygnatura nieregularna

Hydrografia:      rzeki, jeziora,

Nazewnictwo:   hydrografia, prowincje, państwa, osiedla

Ramka:             zwykła, pojedyncza

Format:            r: 119×152, a: 340×206

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00418-36913