Von dem Moscowytern

Von dem Moscowytern

Von dem Moscowytern
Bazylea 1564

Münster Sebastian (1489-1552)
Petri (Petrina, Petrus) Henrichi (Henrichus, Heinrich) (1500-1579)

00430-36925-b 00430-36925-a

Skala 1:2000000; skala przybliżona

Drzeworyt czarno-biały, mapa przeglądowa

Cosmographey oder Beschreibung aller Länder… beschrieben durch Sebastianum Münsterum, auch durch in selbst gebessert. Basel 1564 officin Henric Petrina.

Karta z IV tomu dzieła Münstera Cosmographey… zawiera mapę Księstwa Moskiewskiego od Estonii na W po Ob na E, od półwyspu Kola na N do Morza Czarnego na S. Dzieło wydane w zmniejszonym formacie przez H. Petrina. Pod mapą tekst: „Gemachen/und ist sicher… …Ungerlandt. Moscowyter.”, na NE numer strony: „MCCLIII„. Na NE ołówkiem: „Münster”, na S: „Polska Wsch – Połock-Kijów”. Na odwrocie rycina przedstawiająca żubra. Na N: „Das Vierdte Buch„, numer strony: „MCCLIIII„, tekst: „scowyter ist eben… …/die etliche Vros.”. Na NE ołówkiem: „M brak”, na SE: „Münster”. Na NE w treści klasztor boga Sybir: „Abt gote  Sybir„.

Osiedla:  sygnatura obrazkowa przedstawiająca osiedla i obozy tatarskie.

Hydrografia:  rzeki, jeziora,

Nazewnictwo:  hydrografia, prowincje, osiedla

Ramka:  zwykła, pojedyncza

Format:  r: 175×161, a: 310×188

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00430-36925