VNDECIMA ASIAE TABVLA

VNDECIMA ASIAE TABVLA

VNDECIMA  ASIAE TABVLA
Rzym 1507

Angelo del Jacobo (Angelus Jacobus Scarperia)
Beneventano (Beneventanus) Marco
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Cotta Giovanni

00314-11500-b 00314-11500-a

Skala 1:3750000; skala przybliżona, brak podziałki

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa

In hoc operæ ¦ hæc contine[n]tvr GEOGRAPHIA CL. PTHOLEMÆIa plurimis viris utrisq[ue] linguæ doctiss. ¦ emendata: et cum Archetypo greco ab ipsis collata… Romæ Edibus Augusti MDVII kolofon: Explicit Planisphærium Ptholemæi recognitum diligentissime ¦ a Marco Beneventano Monacho Coelesinorum quod antea in multis etia[m] antiquis exemplaribus latinis coruptissimum repe-¦riebantur. Nec no[n] Claudii Ptholemæi a plurimis viris utrisq[ue] linguae doctiss. emendatu[m]; cum multis additionibus Romę No¦uiter impressum per Bernardinum Vanetu[m] de Vitalibus. Expe(n)sis ¦ Eva[n]gelista Tosino Brixiano Bibliopola. Przywilej papieski: Imper¦ante Julio II. Pont. ¦ Max. Anno III Po[n]tificatus sui.Die. VIII. Septe[m]br. MDVII.

Mapa pochodzi z rzymskiej edycji Geografii… C. Ptolemeusza wydanej w 1507 roku, zawierającej 27 map „dawnych” i 6 map „nowych” opracował ją M. Beneventano na podstawie jedenastej mapy Azji “starej” z wcześniejszych opracowań Geografii… . Opisy na W poza ramką: „·vnvs· gradvs· longitvdinis· IN· HOT· PARALELLO·  ·RODIENSI· CONTINEN· Milliaria· 50· ET· STADIA· 400”, „·Mlliaria · 57 ·”, „·vnvs· gradvs· longitvdinis· IN· CIRCVLO·  ·CANCRI· SIVE· PARALELLO· PER· SYENE· CONTINENT·  ·STADIA· 457· FACIVNT· Milliaria· 47 ¼·”, „·Milliaria · 60·”, „·vnvs· gradvs· longitvdinis· ET·  ·LATITVDINIS· SVB· EQVINOCTIALI·  CONTINENT· STADIA·  500·  ·QVE· FAC5VNT· Milliaria· 62 ¼·”, na E poza ramką: „· DECIMVS · PARALELLVS · PER · RHODVM ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 2· ½·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM· horarv ·  14· ½ ·”. „· CLIMA· QVARTVM·”, „NONVS · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 2· ¼ ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 14· ¼ ·”. „· OCTAVVS · PARALELLVS · PER · ALEXANDRIAM ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 2 ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 14 ·”. „· CLIMA· TERTIUM ·”, „SEPTIMVS · PARALELLVS ·   · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 1· ½· ¼ ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM ·  · horarvm · 13· ½· ¼ ·”. „· SEXTVS · PARALELLVS · PER · SYENEN ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 1· ½ ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM ·  · horarvm · 13· ½ ·”. „· CLIMA · SECVNDVM ·”, „· QVINTVS · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 1· ¼ ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM ·  · horarvm · 13· ¼ ·”. „· QVARTVS · PARALELLVS · PER · MEROEN ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · 1 ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM ·  · horarvm · 13 ·”. „· CLIMA· PRIMVM·”, „TERTIVS · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · ½· ¼ ·  · HABENS ·  · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 12· ½· ¼ ·”. „· SECVNDVS · `PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · ½ ·  · HABENS ·  · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 12· ½ ·”. „· PRIMUS · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · ¼ ·  · HABENS ·  · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 12· ¼ ·”. „· CRCVLVS · EQVINOCTIALIS ·  · HABENS · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 12 ·”. „· 1 · PARALELLVS · VERSVS · AVSTRU ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · ¼ ·  · HABENS ·  · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 12½ ·”. „·  2  · PARALELLVS ·  · D5FFERT · AB · EQVINOCTIALI · HORIS · ½ ·  · HABENS ·   · MAXIMVM · DIEM · horarvm · 12· ½ ·”. Lasy oznaczone sygnaturą obrazkową. Na odwrocie ołówkiem na SE: „India  asia as XI”. Mapa Indii Wschodnich i Półwyspu Malajskiego.

Rzeźba:            kopczyki               Osiedla:        kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami co 1°

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        r:385/423/292xh=371, po konserwacji brak śladów płyt (mapa tłoczona z dwóch płyt), a: 426×561

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00314-11500