57. Veteris et Novæ ¦ REGNI…

57. Veteris et Novæ ¦ REGNI POLONIÆ ¦ Magniq Ducatus ¦ LITHUANIÆ ¦ cum suis Palatinatibus ¦ ac confiniis Descriptio

57.	Veteris et Novæ ¦ REGNI POLONIÆ ¦ Magniq Ducatus ¦ LITHUANIÆ ¦ cum suis Palatinatibus ¦ ac confiniis Descriptio
Wolfenbüttel 1667

Beauplan (de) le Vasseur Guillaume (1595-1685)
Bunonis Conradi (Haeredes) (XVII w.)
Cluverii (Cluverio) Philippi (Philippe) (1580-1623)
Hailler (Hailer) Martinus (Martin) (1640-1678)

00437-36932-b 00437-36932-a

Skala 1:10000000; przybliżona, podziałki liniowe: „Mill. Polo communia„, „Mill. ermanica„, „Mill. Vcranica„, „Milliaria Moscovitica„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

Philippi Cluverii Introductionis in universam geographiam tam veteram quam novam. Per J. Bunonem. Wolfenbüttel [1667] per J. Bunonem.

Powiększona przeróbka mapy Polski opracowanej przez W. le Vasseur de Beauplana na podstawie materiałów zebranych przez autora w czasie pobytu w Królestwie Polskim w ramach prowadzonej przez Władysława IV akcji fortyfikacji Ukrainy. Mapa rytowana przez M. Haillera. Na NE między ramkami numer strony: „Pag 202„. Na odwrocie na NE ołówkiem: „M brak”, na SE: „Anglia,- nieco powiększona wg Beauplana”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura obrazkowa.
Hydrografia: rzeki, jeziora
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stożkowe
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, księstwa, prowincje, miasta
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 5°, w ramce wewnętrznej oznaczone graficznie co 1°
Ramka: zwykła
Format: r: 198×247, p: 201×251, a: 212×267

Kolekcja: Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00437-36932

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)