UKRAINÆ PARS. QUÆ KIOVIA PALATINATUS Vulgo…

UKRAINÆ PARS. QUÆ KIOVIA PALATINATUS Vulgo dicitur. Per Guilhelmum le Vaßeur de Beauplan S. R. M. Poloniæ Architectum militarem etc. AMSTELODAMI EX OFFICINA P. MORTIER

Amsterdam 1662-1758

Beauplan (de) le Vasseur Guillaume (1595-1685)
Homann (Homanno) Jan (Johan) Chrzciciel (Baptist) (1663-1724)
Mortier Pierre (1661-1711)

Skala 1:500000; skala przybli¿ona, podzia³ki liniowe: „Milliaria Polonica„, „M. Ocrenica„, „M. Germanica

Miedzioryt czarno-biały, mapa szczegółowa.

Totius globi terraquei atlas… Amsterdam 1662-1758 Joh. Bapt. Homanno

Mapa Księstwa Bracławskiego opracowana na podstawie materiałów le Vasseur de Beauplan’a przez J. Blaeu’a i zamieszczona w atlasie J. B. Homanna wydanym w wydawnictwie P. Mortier’a w Amsterdamie. P. Mortier, amsterdamski wydawca i księgarz zajmował się wydawaniem prac słynnych kartografów (Jaillot, Sanson, de Wit, Homann…), J. B. Homann grawer i księgarz założyciel i właściciel słynnego wydawnictwa w Norymberdze, geograf cesarski i członek Pruskiej Królewskiej Akademii Nauk. V. G. Beauplan, normandzki inżynier wojskowy działający w służbie Króla Polskiego, autor szczegółowej mapy Ukrainy i Królestwa Polskiego. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens Occidens. Na odwrocie na SE ołówkiem: „Amsterdam  Beauplan  Mortier  Mortier  Bracław”, na NE ręcznie: „27”.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  4-st sygnatura, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna    Komunikacja: drogi, przeprawy wodne

Nazewnictwo:  hydrografie, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 20′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1′

Ramka:  zwykła

Format:  r: 451×579, p: 455×5582, a: 544×649

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00615/11948