UKRAINÆ PARS. QUÆ KIOVIA PALATINATUS Vulgo…

UKRAINÆ PARS. QUÆ KIOVIA PALATINATUS Vulgo dicitur. Per Guilhelmum le Vaßeur de Beauplan S. R. M. Poloniæ Architectum militarem etc. AMSTELODAMI EX OFFICINA P. MORTIER

Amsterdam 1662-1758

Beauplan (de) le Vasseur Guillaume (1595-1685)
Homann (Homanno) Jan (Johan) Chrzciciel (Baptist) (1663-1724)
Mortier Pierre (1661-1711)

Skala 1:1000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Polonica„, „M. Ocrenica„, „M.Germanica

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

Totius globi terraquei atlas… Amsterdam 1662-1758 Joh. Bapt. Homanno

Mapa Księstwa Kijowskiego opracowana na podstawie materiałów le Vasseur de Beauplan’a przez J. Blaeu’a i zamieszczona w atlasie J. B. Homanna wydanym w wydawnictwie P. Mortier’a w Amsterdamie. P. Mortier, amsterdamski wydawca i księgarz zajmował się wydawaniem prac słynnych kartografów (Jaillot, Sanson, de Wit, Homann…), J. B. Homann grawer i księgarz założyciel i właściciel słynnego wydawnictwa w Norymberdze, geograf cesarski i członek Pruskiej Królewskiej Akademii Nauk. V. G. Beauplan, normandzki inżynier wojskowy działający w służbie Króla Polskiego, autor szczegółowej mapy Ukrainy i Królestwa Polskiego. Na NE w treści legenda: „Signorum et Caracterum declaratio  Urbs munita  Oppidum  Sloboda nova  Colonia  Pagus  Flumen  Vallis  Insula  Ruinæ  Loca Paludosa  Fons  Molendinum  Transitus” , opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens Occidens. Na odwrocie na SE ołówkiem: „Amsterdam Mortier  Mortier Kijów  7″, na NE ręcznie: „25”.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  4-st sygnatura, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna    Komunikacja: drogi, przeprawy wodne

Nazewnictwo:  hydrografie, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 20′, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 1′

Ramka:  zwykła

Format:  r: 406×567, p: 411×574, a: 543×645

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00600-11933