Ukraina

TAVRICA CHERSONESUS, ¦ Nostra ætate ¦ PRZECOPSCA, ¦ et GAZARA dicitur.

Hondius Henricus (Henry, Henricum, Hendrick) (1597-1651)

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

Mercator [Kremer, Cramer] Gerard (Gerhard) (1512-1594)Amsterdam 1644-1645

00611-11944-a-ico00611-11944-b-ico

  

Skala 1:2300000; skala przybliżona, podziałka liniowa: "Milliaria Germanica"

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Hendrik Hondius, Joannes Janssonius. Atlas Novus sive Theatrum Orbis Terrarum... In tres tomos distinctus. Amsterdami 1644-1645 apod Joannem Janssonium.

Przeróbka mapy południowej Ukrainy G. Mercatora opracowana prawdopodobnie przez J. Janssoniusa, wykonana przez H. Hondiusza i zamieszczana w kilku wydaniach ich wspólnego atlasu. Na odwrocie na E tekst: " TAURICA, ¦ CHERSONESVS.", na SE pod tekstem: "X", "Europa Sept.", na NE numer strony: "23", na NW tekst: "TAURICA CHERSONESVS", pod tekstem ornament.

Znak wodny:  Atlas

Rzeźba:  kopczyki skalowane

Osiedla:  sygnatura nieregularna

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, 2-st osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10' na S i na N oraz co 5' na E i na W

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 378x498, p: 383x503, a: 513x609

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00611-11944