Ukraina

TAVRCIA ¦ CHERSONES ¦ :VS. ¦ Nostra aetate ¦ Przecopsca et ¦ Gazara ¦ dicitur

Hondius Henricus (Henry, Henricum, Hendrick) (1597-1651)

Hondius Jodocus (Jodoci) (Hondt, Josse de) (1563-1612)

Mercator [Kremer, Cramer] Gerard (Gerhard) (1512-1594) Amsterdam 1633

00201-11314-a-ico00201-11314-b-ico

  

Skala 1:3000000; skala przybli¿ona, podzia³ka liniowa: "Milliaria Germanica communia".

Miedzioryt czarno-bia³y, mapa ogólnogeograficzna

Gerardi Mercatoris et J. Hondii atlas ou représentation du monde universel. Amsterdami 1633 sumpt. et typis aeneis Henrici Hondii.

Mapa pochodzi z pełnego wydania atlasu G. Marcatora opracowanego przez J. Hondiusza i wydanego przez jego syna Henryka, który był autorem ostatniej edycji atlasu Mercatora / Hondiusza wydanego w 1641 roku. Mapa po raz pierwszy ukazała się w atlasie Gerarda Mercatora w 1595 roku. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na S w treści tekst: "Seu ¦ Pontus Euxinus quondam Axenos ¦ id est inhospitalis, dictos, teste Plinio". Na odwrocie tekst: "LA PRESQVISLE, ¦ OV ¦ CHERSONESE PONTIQVE.", "CHERSONESE.", na NE numer strony: "193", na SE pod tekstem: "Ccc", na NW numer strony: "196", na SE ołówkiem ręcznie: "51cb ¦ TURCIA / UKRAINA ¦ MERCATOR 1633".

Znak wodny:  wieniec

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora

Komunikacja:  drogi

Odwzorowanie:  stożkowe

Siatka:  geograficzna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 6'

Ramka:  zwykła

Format:  r: 311x398, p: 315x403, a: 483x566

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: Fax00201-11314