Typus Generalis VKRAINÆ sive PALATINATUM PODOLIÆ,…

Typus Generalis VKRAINÆ sive PALATINATUM PODOLIÆ, KIOVIENSIS et Braczlawiensis terras nova delineatione exhibens.

Typus Generalis  VKRAINÆ  sive  PALATINATUM PODOLIÆ, KIOVIENSIS  et Braczlawiensis terras  nova delineatione exhibens.
Amsterdam (1670?)

Homann (Homanno) Jan (Johan) Chrzciciel (Baptist) (1663-1724)
Schenk Peter (Petrum, Pieter) senior (1645-1715)
Valk Gerard (Gerardum) (1650-1726)

00089-04928-b 00089-04928-a (Kopiowanie)

Skala 1:1600000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Schalæ„, „Milliaria Oeranica„, „Milliaria

Polonica„, „Milliaria Germanica„, „Milliaria Italica„, „Lencæ Gallicæ„, „Milliaria Moscovitica

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna.

Atlas minor sive totius orbis terrarum contracta delineatio Joh. Bapt. Homann sculpsit. Norimbergae [1670].

3 kartusze i teksty. Kartusze: Tytułowy ozdobny z herbem Polski, skalowy skromny, legenda skromny. Legenda: „Signorum vol Characterum declaratio”, „Urbs Antiquum Christianum, Oppidum Turcæ, Pagus, Ruinæ, Fous, Flumon, Signum quo Flumen decurerit, Pagi Tartarum Homaijbiorum, Mous, Molendum, B Trasnsitus”, tekst na N: „A o dni 1649 de zi July Lojowogrod, D.V.Sub hoc Sig. Princes Janussius Radzivil Lithuaniæ Generalis, Trigonta Sex Millia Cosacorum Rebellium prosligavit: Ducemque eorum Michælem Krayczewski cæpit.”, tekst na S: „Pen- ses Germardum Valk et Petrum Scenk”. Mapa oprawiona za szkłem, na odwrocie ołówkiem: „Dar Wojciecha Pułaskiego, Basel 1983”. Strony świata opisane między ramkami: Septentrio, Meridies, Oriens Occidens.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa 2-st. kółka

Hydrografia:  rzeki

Komunikacja:  przeprawy, trakty

Odwzorowanie:  ortograficzne

Siatka:  geograficzna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 12′

Ramka:  zwykła

Format:  r: 421×538, p: 426×540, a: 477×588

Kolekcja:  Wojciech Pułaski

00089/4928

Nr katalogu CRP: 00089-04928