8. Typus Generalis ¦ VKRAINÆ ¦…

8. Typus Generalis ¦ VKRAINÆ ¦ sive ¦ PALATINATUM PODO:¦LIÆ, KIOVIENSIS ¦ et Braczlawiensis terras ¦ nova delineation ¦ exhibens.

8.	Typus Generalis ¦ VKRAINÆ ¦ sive ¦ PALATINATUM PODO:¦LIÆ, KIOVIENSIS ¦ et Braczlawiensis terras ¦ nova delineation ¦ exhibens.
Amsterdam 1647-1657

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Guillaume Le Vasseur de Beauplan (1595-1685)
Santen Dirk Jansz van (1637–1708)

00078-04917-b 00078-04917-a (Kopiowanie)

Skala 1:1600000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Schalæ„, „Milliaria Oeranica„, „Milliaria Polonica„, „Milliaria Germanica„, „Milliaria Italica„, „Lencæ Gallicæ„, „Milliaria Moscovitica„.

Miedzioryt kolorowany złota mapa van Santena, mapa ogólnogeograficzna

Novus atlas absolutissimus. Das ist generale Welt-Beschreibung… Amstelodami 1647-57 apud Joannem Janssonium.

Mapa Ukrainy opracowana i wykonana przez J. Janssoniusa na podstawie mapy Beauplana. Mapa złocona przez Dirka van Santena. Atlasy i książki pokolorowane przez Van Santena znalazły się wśród eksponatów najbardziej znanych kolekcji, takich jak amsterdamski burmistrz Nicolaas Witsen (1641-1717) czy Laurens van der Hem (1621-1678), zamożny amsterdamski prawnik. Biblie i atlasy, oprawione w luksusowych oprawach przez Alberta Magnusa (1642-1689) i ozdobione przez Van Santena, uznano za dary godne książąt. O jego twórczości pisali podróżnicy i poeci. Jest o nim wzmianka w relacji z podróży Zachariasa Konrada von Uffenbacha, Merkwürdige Reisen … (Ulm, 1750-54). Von Uffenbach był burmistrzem Frankfurtu i kolekcjonerem sztuki, który zostawił zapis swojej wizyty w Amsterdamie w 1711 roku, z którego jasno wynika, że kolekcjonerzy rywalizowali ze sobą o to, co najlepsze z dzieł Van Santena. Wzmiankę można również znaleźć w okazjonalnym wierszu, który niedawno wyszedł na jaw, pochodzącym z 1694 roku i napisanym przez Anthony’ego Jansena, ojca znanego poety Johannesa Antonidesa van der Goesa. Zatytułowany jest De uitmuntende Boek en Kunstkamer van Joan Bus. Jakie atlasy, mapy, książki i druki pokolorował Van Santen? Odpowiedź na to pytanie komplikuje fakt, że Van Santen, podobnie jak wszyscy pozostali graficy, nie podpisał swojego dzieła. W związku z tym trudno jest przedstawić niepodważalny dowód autentyczności jego dzieła. Identyfikacja dokonywana jest przede wszystkim na podstawie współczesnych informacji, popartych cechami stylistycznymi. Fontaine Verwey prowadził pionierskie prace w tej dziedzinie, a następnie W.K. Gnirrep. W rezultacie wiele prac zostało przypisanych Van Santenowi. Kartusze: tytułowy ozdobny z herbem Polski, skalowy skromny, legendy skromny; legenda: „Signorum vel haracterum declaratio„, „Vrbs Antiqum Christianum, Oppidum Turcæ, Pagus, Ruinæ, Fous, Flumon, Signum quo Flumen decurerit, Pagi Tartarum Homaijbiorum, Mous Molendinum, B Transitus” Między ramkami opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie na SE ołówkiem: „3 Ukraina”, na NE numer strony: „14„.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: sygnatura obrazkowa 2-st. kółka
Hydrografia: rzeki
Komunikacja: przeprawy, trakty
Nazewnictwo: hydrografia, państwa, prowincje, osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 12′
Ramka: zwykła (Mapa obcięta do formatu ramki)
Format: r: 423×538, p: -, a: 513×620

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00078-04917

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)