Typus Generalis VKRAINÆ sive PALATINATUM PODOLIÆ,…

Typus Generalis VKRAINÆ sive PALATINATUM PODOLIÆ, KIOVIENSIS et Braczlawiensis terras nova delineatione exhibens.

Typus Generalis  VKRAINÆ  sive PALATINATUM PODOLIÆ, KIOVIENSIS  et Braczlawiensis terras  nova delineatione  exhibens.
Amsterdam 1647-1657

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)

00078-04917-b 00078-04917-a (Kopiowanie)

Skala 1:1600000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Schalæ„, „Milliaria Oeranica„, „Milliaria Polonica„, „Milliaria Germanica„, „Milliaria Italica„, „Lencæ Gallicæ„, „Milliaria Moscovitica„.

Miedzioryt kolorowany złota mapa van Santena, mapa ogólnogeograficzna

Novus atlas absolutissimus. Das ist generale Welt-Beschreibung… Amstelodami 1647-57 apud Joannem Janssonium.

Mapa Ukrainy opracowana i wykonana przez J. Janssoniusa na podstawie mapy Beauplana. Kartusze: tytułowy ozdobny z herbem Polski, skalowy skromny, legendy skromny; legenda: „Signorum vel haracterum declaratio„, „Vrbs Antiqum Christianum, Oppidum Turcæ, Pagus, Ruinæ, Fous, Flumon, Signum quo Flumen decurerit, Pagi Tartarum Homaijbiorum, Mous Molendinum, B Transitus” Między ramkami opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie na SE ołówkiem: „3 Ukraina”, na NE numer strony: „14

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa 2-st. kółka

Hydrografia:  rzeki

Komunikacja:  przeprawy, trakty

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 12′

Ramka:  zwykła (Mapa obcięta do formatu ramki)

Format:  r: 423×538, p: -, a: 513×620

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00078-04917