Typus Generalis UKRAINÆ sive PALATINATUM PODOLIÆ,…

Typus Generalis UKRAINÆ sive PALATINATUM PODOLIÆ, KIOVIENSIS et Braczlawiensis terras nova delineatione exhibens.

Typus Generalis  UKRAINÆ  sive  PALATINATUM PODOLIÆ, KIOVIENSIS  et Braczlawiensis terras  nova delineatione  exhibens.
Amsterdam 1680

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Janssonius-Waesberger (Waesburg) Heirs Johannes (1620-1681)
Pitt Mosis (Mosio, Moses, Mosem, Mojżesz) (1632-1696)
Swart Steven (Stephen, Stephan, Stephani) (XVII w.)

00080-04919-b 00080-04919-a (Kopiowanie)

Skala 1:1600000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Schalæ„, „Milliaria Oeranica„, „Milliaria Polonica”, „Milliaria Germanica„, „Milliaria Italica„, „Lencæ Gallicæ„, „Milliaria Moscovitica„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

The  English  Atlas.  Volume I.  CONTAINING A  DESCRIPTION  OF  POLAND. kolofon: OXFORD,  Printed at the THEATER, for Joh. Jansonius a Waesberge, and Steven Swart, Booksellers  in Amsterdam MDCLXXX.

Przeróbka mapy Ukrainy J. Janssoniusa wykonana przez J. J. Waesbergera i zamieszczona w atlasie M. Pitta. Kartusze: tytułowy ozdobny z herbem Polski, skalowy skromny, legenda skromny, legenda: „Signorum vel Characterum declaratio.„, „Urbs Antiqum Christianum, Oppidum Turcæ, Pagus, Ruinæ, Fous, Flumon, Signum quo Flumen decurerit, Pagi Tartarum Homaijbiorum, Mous, Molendinum, B Transitus” tekst na N: „Aodni 1649 dezi July Lojowogrod, D.V. Sub hoc Sig.  Princes Janussius Radziwil Lithuanie Generalis,.  Triginta Sex Millia Cosacorum Rebellium pro-sligavit: Ducemaque eorum Michælem Krayczewski cæpit.” tekst na S: „Ex officina Janssonio-Wæsbergina, et Mosis Pitt„. Między ramkami opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie na SE ołówkiem: „Ukraina  Pitt 1”.

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatura obrazkowa 2-st. kółka

Hydrografia:  rzeki

Komunikacja:  przeprawy, trakty

Odwzorowanie:  trapezoidalne

Siatka:  geograficzna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 12′

Ramka:  zwykła, kolorowana

Format:  r: 422×537, 428×542, a: 523×637

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00080-04919