15. Typus Generalis ¦ UKRAINÆ ¦…

15. Typus Generalis ¦ UKRAINÆ ¦ sive ¦ PALATINATUM PODO:¦LIÆ, KIOVIENSIS ¦ et Braczlawiensis terras ¦ nova delineation ¦ exhibens.

15.	Typus Generalis ¦ UKRAINÆ ¦ sive ¦ PALATINATUM PODO:¦LIÆ, KIOVIENSIS ¦ et Braczlawiensis terras ¦ nova delineation ¦ exhibens.
Amsterdam 1680

Janssonius (Jansson, Janssen, Johnson) Jan (Johannes, Joan) (1588-1664)
Janssonius-Waesberger (Waesburg) Heirs Johannes (1620-1681)
Pitt Mosis (Mosio, Moses, Mosem, Mojżesz) (1632-1696)
Swart Steven (Stephen, Stephan, Stephani) (XVII w.)

00080-04919-b 00080-04919-a (Kopiowanie)

Skala 1:1600000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Schalæ„, „Milliaria Oeranica„, „Milliaria Polonica”, „Milliaria Germanica„, „Milliaria Italica„, „Lencæ Gallicæ„, „Milliaria Moscovitica„.

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

The  English  Atlas.  Volume I.  CONTAINING A  DESCRIPTION  OF  POLAND. kolofon: OXFORD,  Printed at the THEATER, for Joh. Jansonius a Waesberge, and Steven Swart, Booksellers  in Amsterdam MDCLXXX.

Przeróbka mapy Ukrainy J. Janssoniusa wykonana przez J. J. Waesbergera i zamieszczona w atlasie M. Pitta. Johannes Janssonius van Waesberge (ur. 1616, pochowany 2 stycznia 1681) był holenderskim księgarzem, drukarzem i wydawcą map, działającym w Utrechcie (1642-1660), Bredzie (1647-1651), Amsterdamie (1657-1680) i Gdańsku (1676) ). Syn księgarza i drukarza z Rotterdamu, Jana van Waesberghe’a (1588-1633), kontynuował w Amsterdamie interes swojego teścia, kartografa i księgarza Jana Janssona (1588-1664); współpracował także z innymi księgarniami, w tym z Elizaeusem Weyerstratenem i wdową, a także z wydawcą map Joan Blaeu. Od 1675 lub 1676 roku Johannes Janssonius van Waesberge założył firmę Officina Janssonio-Waesbergiana wraz ze swoimi synami, drugim Johannesem Janssoniusem van Waesberghe (1644-1705) i Gillisem Janssoniusem van Waesberghe (1646-1708), obaj po nim. Kartusze: tytułowy ozdobny z herbem Polski, skalowy skromny, legenda skromny, legenda: „Signorum vel Characterum declaratio.„, „Urbs Antiqum Christianum, Oppidum Turcæ, Pagus, Ruinæ, Fous, Flumon, Signum quo Flumen decurerit, Pagi Tartarum Homaijbiorum, Mous, Molendinum, B Transitus” tekst na N: „Aodni 1649 dezi July Lojowogrod, D.V. Sub hoc Sig. ¦ Princes Janussius Radziwil Lithuanie Generalis,. ¦ Triginta Sex Millia Cosacorum Rebellium pro-¦sligavit: Ducemaque eorum Michælem Krayczewski cæpit.” tekst na S: „Ex officina Janssonio-Wæsbergina, et Mosis Pitt„. Między ramkami opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. Na odwrocie na SE ołówkiem: „Ukraina ¦ Pitt ¦1”.

Rzeźba:  kopczyki
Osiedla:  sygnatura obrazkowa 2-st. kółka
Hydrografia:  rzeki
Komunikacja:  przeprawy, trakty
Odwzorowanie:  trapezoidalne
Siatka:  geograficzna
Nazewnictwo:  hydrografia, państwa, prowincje, osiedla
Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 12′
Ramka:  zwykła, kolorowana
Format:  r: 422×537, 428×542, a: 523×637

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00080-04919

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)