TAVOLA NVOVA DI PRVSSIA ET DI…

TAVOLA NVOVA DI PRVSSIA ET DI LIVONIA

TAVOLA NVOVA DI PRVSSIA ET DI LIVONIA
Wenecja 1561

Gastaldi (Gastaldo, Castaldi, Castaldo) Giacomo (Jacopo) (1500-1565)
Münster Sebastian (1489-1552)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Ruscelli Girolamo (ca. 1505-1566)
Valgrisi Vincenzo (XVI w.)

00384-36879-b 00384-36879-a

Skala 1:8000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa.

La Geografia  di Clavdio Tolomeo  Alessandrino,  Nuovamente tradotta di Greco in Italiano, da Girolamo Rvscelli… In Venetia,  Appresso Vincenzo Valgrisi, M.D.LXI. Venetia 1561 apresso Vincenzo Valgrisi.

Mapa pochodzi z trzeciego włoskiego wydania Geografii… Ptolemeusza (autorem pierwszego był F. Berlingheri, drugiego P. A. Mattioli), tłumaczonego przez G. Ruscelli’ego, wydanie to zawiera 27 map ptolemejskich i 37 „nowych”. Prawie wszystkie są kopiami map przygotowanych przez G. Gastaldiego do wydania z roku 1548. G. Gastaldi był jednym z najznakomitszych geografów i kosmografów XVI wieku. Jest to dziewiąta z kolei „nowa” mapa, opracowana na podstawie informacji z dzieła Cosmographia S. Münstera wydanego w Bazylei w 1544 r. W rogach mapy: „G”. Na odwrocie tekst, na E: „PRVSSIA, ET LIVONIA,  NONA TAVOLA NVOVA  QVESTA… …Sarmatia.„, „IX  I„. Na SE ołówkiem: „1561”. Na odwrocie – SE: „Ptolemey 1561”, „Ptolemeusz 1561”,na NE: „M brak”.

Rzeźba:              kopczyki               Hydrografia:  rzeki, jeziora

Nazewnictwo:    hydrografia, prowincje, państwa

Współrzędne geograficzne:           opisane między ramkami co 1 ° opisane graficznie między ramkami co 10′.

Ramka:              zwykła

Format:              r: 182×249, p: ?x265, a: 216×296

Kolekcja:       Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00384-36879