2. TABVLA · SECONDA · DE…

2. TABVLA · SECONDA · DE · ASIA

2.	TABVLA · SECONDA · DE · ASIA
Florencja 1482

Berlingheri Francesco Niccolo (di) (1440-1501)
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Tedescho Nicolao

00241-11354-b 00241-11354-a

Skala 1:10000000; skala przybliżona

Miedzioryt czarno-biały drukowany z dwóch płyt, mapa ogólnogeograficzna

IN QU STO VOLUME SI  CONTENGANO SEPTE GIORNATE DELLA GEOG RAPHIA DI FRANCESCO BERLINGERI FIORENTINO ALLO ILLUSTRASSIMO FEDERIGO DUCA DURBINO.

W drugim nakładzie kolofon: Impresso infirenze per Nicolo Tedescho  et  emendato con somma diligenza dallo auctore., oraz tytuł czerwoną czcionką, w większości zachowanych egzemplarzy: Geographia di  Francesco Berlingheri  Fiorentino in Terza  rima et Lingua Toscana distincta con le sue tavole in varii site et Province secondo la  Geographia  et distinctione delle  tavole di Ptolemeo.

Tablica druga – Europa Wschodnia – w treści: SARMATIA

INASIA. Mapa pochodzi z niekolorowanego wydania dzieła Berlinghieriego. Na E poza ramką opisy: Parx 15  – Parx 21. Tytuł w treści mapy, na N pod ramką.

Rzeźba: zarys
Hydrografia: rzeki, jeziora
Nazewnictwo: hydrografia, góry, prowincje
Siatka: prostokątna
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 5°
Ramka: zwykła
Format: r: 375×393, p: 394×451, a: 410×528

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00241-11354

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)