TABVLA MODERNA POLONIE VNGARIE BOEMIE GER-MANIE…

TABVLA MODERNA POLONIE VNGARIE BOEMIE GER-MANIE RVSSIE LITHVANIE

TABVLA  MODERNA  POLONIE  VNGARIE  BOEMIE  GER-MANIE RVSSIE  LITHVANIE
Rzym 1507

Angelo del Jacobo (Angelus Jacobus Scarperia)
Beneventano (Beneventanus) Marco
Cusanus Cardinal (Nicolas) Mikolaj (Cryftz, Khrypffs) z Kuzy (1401-1464)
Cotta Giovanni
Ptolemeus (Ptolemey, Ptolemaeus, Ptolemeusz) Claudius (Klaudiusz) (90-168)
Wapowski (Vapovsky) Bernard (1475-1535)

00100-04939-b 00100-04939-a

Skala 1:3750000; skala przybliżona, brak podziałki

Miedzioryt czarno-biały, mapa przeglądowa

In hoc operæ  hæc contine[n]tvr GEOGRAPHIA CL. PTHOLEMÆIa plurimis viris utrisq[ue] linguæ doctiss.  emendata: et cum Archetypo greco ab ipsis collata… Romæ Edibus Augusti MDVII kolofon: Explicit Planisphærium Ptholemæi recognitum diligentissime  a Marco Beneventano Monacho Coelestinorum quod antea in multis etia[m] antiquis exemplaribus latinis coruptissimum repe-riebantur. Nec no[n] Claudii Ptholemæi a plurimis viris utrisq[ue] linguae doctiss. emendatu[m]; cum multis additionibus Romę Nouiter impressum per Bernardinum Vanetu[m] de Vitalibus. Expe(n)sis  Eva[n]gelista Tosino Brixiano Bibliopola. Przywilej papieski: Imperante Julio II. Pont.  Max. Anno III Po[n]tificatus sui.Die. VIII. Septe[m]br. MDVII.

Mapa pochodzi z rzymskiej edycji Geografii… C. Ptolemeusza wydanej w 1507 roku, zawierającej 27 map „dawnych” i 6 map „nowych” opracował ją M. Beneventano na podstawie mapy Mikołaja z Kuzy jako unacześnioną mapę w stosunku do skopiowanej w Kronice Norymberskiej… przez H. Münzera. Opisywana mapa jest jedną z map „nowych”. Zwraca uwagę bogate nazewnictwo. Na obszarze Polski Połudnowo-Wschodniej nazwy rodzinnych miejscowości Bernarda Wapowskiego Vapovicze i Radochoniza. Autor korzystał więc, z informacji (możliwe że jakiejś mapy…), „ojca polskiej kartografii”, przerabiając mapę Cusanusa. Wiadomo że B. Wapowski przebywał w Rzymie w 1505 roku wraz z orszakiem polskiego posła Erazma Ciołka. Mógł wówczas spotkać się z M. Beneventano i przekazać mu wykorzystane później w opracowaniu Tabula Moderna… informacje. Opisy na W poza ramką „·18·Parallelvs·  ·habens maximvm dieM·  horarvm·17·½·”, „·17· Parallelvs·  ·habens maximvm diem·  ·horarvM·17·”, „·16·Parallelvs·  ·habens maximvm diem·  horarvm·16·½·”, „·15·Parallelvs·  ·habens maximvm diem·  ·horarvm·16·”. „·CLIMA·SEPTIMVm·”, „·14·PARALLELvs·  ·habens maximvm dieM·  ·horarvm·15·½”, „·CLIMA·SEXTVM·”. Lasy oznaczone sygnaturą obrazkową.

Rzeźba:                                   kopczyki                    Osiedla:        kółka

Hydrografia:                           rzeki, jeziora

Współrzędne geograficzne:    opisane między ramkami co 1°

Ramka:                                   zwykła

Format:                                   r:379×512, a: 426×566

Kolekcja:          Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00100-04939