Tabula Geographica exhibens districtum inter Weichselmundam…

Tabula Geographica exhibens districtum inter Weichselmundam et pro-montorium Reesehöeft, una cum delineatione littorum vicinorum, nec non Classis Suediæ, qua sub ductu Exellentiss: Dn. Com. Caroli Gustaui Wrangelij portus Dantiscanus, Sinus Bautzensis, vnà cum Oppido eiusdem nominis cingebatur A°,1655. pod skalą: Flante é Septentrione procella fosæ prope lit. A. aqua ad trium perticarum prosunditatem ; mari vero tranquillo arena iterum replentur. B. Portus nonus à Rege Uladislao iuuentes. C. Brenia arenosa, vbi tempore verno glacies è Sinu Bulzkano congeritur, ita tamen vt nullum exinde portui damnum inferatur.

Tabula Geographica  exhibens districtum inter Weichselmundam et pro-montorium Reesehöeft, una cum delineatione littorum vicinorum,  nec non Classis Suediæ, qua sub ductu Exellentiss: Dn.  Com. Caroli Gustaui Wrangelij  portus Dantiscanus,  Sinus Bautzensis, vnà cum Oppido eiusdem nominis cingebatur A°,1655.  pod skalą:  Flante é Septentrione procella fosæ prope lit. A. aqua ad trium perticarum prosunditatem ; mari vero tranquillo arena iterum replentur. B. Portus nonus à Rege Uladislao  iuuentes. C. Brenia arenosa, vbi tempore verno glacies è Sinu Bulzkano congeritur, ita tamen vt nullum exinde portui damnum inferatur.
Norymberga 1696

Dahlberg[h] (Dalberck) Count Erik Jönsson (1625-1703)
Lapointe D.
Puffendorf Samuel (Severinas de Monzambano) (1632-1694)
Riegel Christoph

00399-36894-b 00399-36894-a

Skala 1:50000; skala przybliżona, podz. liniowa: „Milliare Germanicorum commune sive 1800. perticæ„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa topograficzna.

De Rebus a Carolo Gustavo … . Norimbergae 1696

Mapa pochodzi z dzieła S. Pufendorfa wydanego w Norymberdze przez Ch. Riegla. Dzieło to zawiera wiele rycin, kilka map opracowanych przez E. Dahlberga oraz opisów, będących nierzadko jedyną dokumentacją nieistniejących dziś obiektów. S. Puffendorf historyk i prawnik niemiecki pracował w Saksonii, studiował w Jenie i w Lipsku. Początkowo pracował jako nauczyciel u posła szwedzkiego w Danii, następnie w 1661 roku został

profesorem prawa w Heidelbergu. W Szwecji pojawił się po raz pierwszy w 1670 roku, od 1677 roku przebywał w Sztokholmie jako historiograf i dyplomata w służbie króla Szwedzkiego Karola Gustawa. W roku 1689 wrócił do Niemiec i osiadł w Berlinie jako kronikarz elektorów Brandenburskich. E. Dahlberg  piastował stanowisko inżyniera wojskowego w służbie Króla Szwedzkiego. Jego ryciny wykonane przez D. Lapointe zamieścił S. Pufendorf w swym dziele De Rebus a Carolo Gustavo…. Mapa Zatoki Gdańskiej wykonana w orientacji południowej. Na Bałtyku liczne wizerunki statków, w centrum mapy róża wiatrów. Na SE pod ramka inicjał: „N.S.„,  ołówkiem: „Puffendorf / Dahlberg  1696”, na SW w treści: „D. Lapointe Sculp.„. Na odwrocie na SE ołówkiem: „1655  Dahlberg  z Puffendorfa„.

Znak wodny:  herb w koronie

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  sygnatury, kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Siatka:  kątowa

Nazewnictwo:  hydrografia, osiedla

Ramka:  ozdobna

Format:  r: 274×341, p: 277×347, a: 337×413

Kolekcja:  Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00399-3689