STATI DELLA CORONA DI POLONIA DIVISA…

STATI DELLA CORONA DI POLONIA DIVISA NELLE SUE PRINCIPALI PROVINCE, E PALATINATI DA GUGLIELMO SANSONE GEOGRAFO DEL RE CHRISTMO. E DI NUOVO DATA IN LUCE DA GIO: GIACOMO ROßI, IN ROMA, ALLA PACE, L’ANNO 1678

STATI DELLA CORONA DI  POLONIA  DIVISA NELLE SUE PRINCIPALI  PROVINCE, E PALATINATI  DA GUGLIELMO SANSONE GEOGRAFO DEL RE CHRISTMO.  E DI NUOVO DATA IN LUCE DA GIO: GIACOMO ROßI,  IN ROMA, ALLA PACE, L’ANNO 1678
Rzym 1678

Beauplan le Vasseur de (1595-1685)
Henneberger (Hennebergen) Kaspar (Gaspar) (1529-1600)
Makowski Tomasz (1575-1630)
Mercator (Kremer, Cramer) Gerard (Gerhard) (1512-1594)
Rossi (Ruberis) Giacomo Giovanni de (XVII/XVIII w.)
Sanson Nicolas de Abbeville (1600-1667)
Widmann Giorgio

00267-11434-b 00267-11434-a

Skala 1:3000000; skala przybliżona , podziałki lioniowe: „Mille Paßi Geometrici ò M· d’Italia„, „Leghe Com· di Francia.„, „Leghe Com· d’Allemagna.„, „Leghe d’Hongaria„, „Verstes ò Leghe di Mascouia„, „Leghe Com· Polonia„, „Leghe Grandi di Polonia„, „Leghe d’Vcrain ò Cosacche„.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna.

[Zbiór map Wilhelma i Mikołaja Sansonów d’Abbeville w rzymskim wydaniu Giovanniego G. de Rossiego, Roma 1672-1686]

(Mercurio geografico overo guida geografica in tutte le parti del mondo… cura di Giovanni Giacomo de Rossi… Roma (1684-1714))

Przeróbka mapy Mikołaja Sansona wydana w Rzymie we włoskiej wersji przez G. G. de Rossiniego. Pierwsze wydanie pochodzi z roku 1655. Na SW między ramkami: „Giorgio Widman Sculp.„. Opisane strony świata: SEPTENTRIONE, MEZZODI, ORIEN, OCCIDENTE. Na odwrocie ołówkiem ręcznie na NE: „M (401)”, na SE: „Sanson – Rossi 1678  42×56 cms”.

Rzeźba:          kopczyki                        Osiedla:            sygnatura nieregularna, kółka

Hydrografia:   rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo: hydrografia, województwa, państwa, prowincje, 3-st. osiedla

Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.

Ramka:          zwykła

Format:         r: 426×567, p: 434×575, a:468×598

Kolekcja:      Roman Umiastowski

 

Nr katalogu CRP: 00267-11434