SILESIA DVCATVS A Martino Helwigio Nißense…

SILESIA DVCATVS A Martino Helwigio Nißense descriptus

SILESIA  DVCATVS  A Martino Helwigio Nißense  descriptus
Amsterdam 1649

Blaeu William (Guiljelmus) Janszoon (Janssonius, Caesius) (1571-1638)
Blaeu Joannes (Jean, Johann, John) (1596-1673)
Helwig (Helweg, Helwigio) Martin (1516-1574)

00202-11315-b 00202-11315-a

Skala 1:955000; Podziałka liniowa: „Milliaria Germanica Communia

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna

Le Théâtre Du Monde Ou Nouvel Atlas Contenant les Chartes et, Descriptionis De tous les Pais de la terre… Par Guillaume et Jean Blaeu. Vol. I-III. kolofon: Amstelodami 1649 apud Johannem Guilielmi F. Blaeu.

Jedna z wielu przeróbek wydanej po raz pierwszy w 1561 roku mapy śląskiego kartografa Marcina Helwiga i przerabianej wielokrotnie przez wszystkich czołowych kartografów europejskich. Opisana mapa pochodzi prawdopodobnie z późnego wydania atlasu Wilhelma i Jana Blaeu. Na S i na N poza ramką ołówkiem: „319”, Kartusze na NW i NE (na NE herb Śląska). Legenda: „Notat: Oppida, Monasteria, Arces, Pagos.”. Na odwrocie tekst łaciński: „LE DVCHE  DE  SILESIE.„, „SILESIE.„, pod tekstem: „Allemagne. Bb„, ołówkiem: „Helwig – Janssonius„.

Znak wodny:  kotwica, CA

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  4-st. sygnatura

Hydrografia:  rzeki

Nazewnictwo:  hydrografia, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ramkami, co 20′, oznaczona graficznie w ramce wewnętrznej, co 2′

Ramka: zwykła, kolorowana

Format:  r. 380×500, p. 387×505, a: 489×588

Kolekcja:  własna MPR

Nr katalogu CRP: 00202-11315