218. ROYAUME DE ¦ POLOGNE ¦…

218. ROYAUME DE ¦ POLOGNE ¦ divisé ¦ selon les Partages saits en 1772, 1793 et 1795 ¦ entre la Russie, la Prusse e t l’Autriche. ¦ Par Robert de Vaugondy. Géog. ¦ Corrigé par Delamarche. Géog. ¦ son successur.

218.	ROYAUME DE ¦ POLOGNE ¦ divisé ¦ selon les Partages saits en 1772, 1793 et 1795 ¦ entre la Russie, la Prusse e t l’Autriche. ¦ Par Robert de Vaugondy. Géog. ¦ Corrigé par Delamarche. Géog. ¦ son successur.
Paryż 1790

Delamarche (Lamarche) Charles François (1740-1817)
Robert de Vaugondy Didier (1726-1786)

00143-04982-b 00143-04982-a

Skala 1:10000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Echelle”, „Mille pas géométriques de 60 au degré„, „Liene de Pologne de 15 au degré„.

Miedzioryt, kolorowane granice zaborów i Prusy Wschodnie, mapa polityczno-historyczna.

New portable atlas intended mainly for the instruction of young people, according to the Modern Geography of the late Abbé DELACROIX, Paris, at S. DELAMARCHE, 1790

Charles-François Delamarche (sierpień 1740-31 października 1817) był francuskim geografem i twórcą map. Jeden z najważniejszych francuskich geografów i twórców map drugiej połowy XVIII wieku. Następca Nicolasa Sansona (1600 – 1667), Roberta de Vaugondy (1686 – 1766) i Rigoberta Bonne (1727 – 1794), których atlasy przedrukował. Uczył także geografii. Oprócz map i globusów jego prace obejmują traktat o wykorzystaniu sfery oraz globusów niebieskich i ziemskich. W traktacie ilustruje zarówno system ptolemejski, jak i kopernikański, a także wymienia wszystkie starożytne i współczesne konstelacje. Jego dzieło kontynuował jego syn Félix Delamarche (XVIII – I połowa XIX wieku). Na SW legenda: „Russie (rozowy), Prusse (zielony), Autriche (niebieski)”, na SE pod ramką ślad napisu: „Grave par LD…”. Późna zmniejszona kopia mapy Roberta de Vaugondy. Opisane strony świata: Septentrio, Midi, Orient, Occident.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: stożkowe
Nazewnictwo: hydrografia, góry, państwa, prowincja, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′.
Ramka: zwykła
Format:r: 244×286, a: 250×290

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00143-04982

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)