ROYAUME de POLOGNE

ROYAUME de POLOGNE

ROYAUME  de  POLOGNE
Paryż (1700-1755?)

Jenvilliers (XVII/XVIII w.)

00166-05005-b 00166-05005-a

Skala 1:10000000; skala przybliżona.

Miedzioryt czarno-biały, mapa ogólnogeograficzna

Na N poza ramka: „Pour la Page 352 * du Tom.II.”

Rzeźba:  kopczyki

Osiedla:  kółka

Hydrografia:  rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:  hydrografia, państwa,prowincje, osiedla

Współrzędne geograficzne:  opisane między ram. co 5° na N i S, co 1° na W i E

Ramka:  zwykła

Format:  ramki: 238×387

Kolekcja:  Roman Umiastowki

Nr katalogu CRP: 00166-5005