154. REPUBLICÆ ET STATUS GENERALIS POLONIÆ…

154. REPUBLICÆ ET STATUS GENERALIS POLONIÆ NOVA TABULA COMU-ZEUM POLSKIE W RAPPERSWILUEHENDES MAIORIS ET MINORIS POLO-NIÆ REGNI MAGNI UCATUS LITHUANIÆ ¦ DUCATUS PRUSSIÆ, CURLANDIÆ SAMOGITIÆ MASOVIÆ VOLHYNIÆ PODOLIÆ RUSSIÆ UCRANIÆ et de MOSCOVIÆ PARS Accuratam Descriptionem. Amstelodami. apud R. et J. OTTENS. in platoa Vulgo dicta, de Niuwedyk in sygno Majpa Terra.

154.	REPUBLICÆ ET STATUS GENERALIS POLONIÆ NOVA TABULA COMU-ZEUM POLSKIE W RAPPERSWILUEHENDES MAIORIS ET MINORIS POLO-NIÆ REGNI MAGNI UCATUS LITHUANIÆ ¦ DUCATUS PRUSSIÆ, CURLANDIÆ SAMOGITIÆ MASOVIÆ VOLHYNIÆ PODOLIÆ RUSSIÆ UCRANIÆ et de MOSCOVIÆ PARS Accuratam Descriptionem. Amstelodami. apud R. et J. OTTENS. in platoa Vulgo dicta, de Niuwedyk in sygno Majpa Terra.
Amsterdam 1745

Husson Petrus (Petrum, Pieter) (1678-1733)
Keyser Jacob (1689-1773)
Ottens Rainier (1698-1750)
Ottens Josua (1704-1765)

00231-11344-b 00231-11344-a

Skala 1:3500000; podziałki liniowe: „Milliaria Germanica sive Polonica magna 15 in uno gradu„, „Mill: Gallica magna et Polonica Communia sive horae itineris„, „Milliaria Rusica Vulgo Wurst sive 60 in uno gradu„.

Miedzioryt kolorowany, drukowany z dwóch plyt, mapa polityczna.

Atlas Maior. Amstelaedami 1745 apud Reinerum et Josuam Ottens

Duża mapa Polski drukowana w oficynie wydawniczej założonaj przez Joahima Ottensa (1636-1719), wydana w atlasie opracowanym przez synów Joahima, rytowana przez J. Keysera. Pieter Husson, księgarz, wydawca map i planów, w Hadze 1702-1733. Joshua Ottens (1704-1765), holenderski kartograf i wydawca, który pracował w Amsterdamie w XVIII wieku. Jest synem Joachima Ottensa (1663-1719), żydowskiego grawera, który na początku swojej kariery współpracował z F. de Witem, a pod koniec lat 80. XVII wieku założył własne wydawnictwo zajmujące się drukiem map. Kontynuował dzieło swojego ojca wraz z bratem Reinerem (1704-1765), a większość ich prac nosi wspólny podpis autora. Zwieńczeniem ich pracy jest „Atlas Major” (łac. Atlas Major) wydrukowany w Amsterdamie w 1740 roku. Reiner Ottens (ur. 1698- † 1750) to holenderski kartograf i wydawca. Rainer Ottens mieszkał i pracował w Amsterdamie w XVIII wieku. Był synem Joachima Ottensa (1663-1719), żydowskiego grawera, który współpracował z F. de Witem na początku swojej kariery, czyli pod koniec lat 80. XVII wieku założył własne wydawnictwo zajmujące się drukiem map. Jego ojciec kontynuował pracę z bratem Joshuą Ottensem, a większość ich prac ma wspólny podpis autora „R. & J. Ottens ». Punktem kulminacyjnym ich pracy jest „Atlas Major”, wydrukowany w Amsterdamie w 1740 r. 1726. Mapa – REPUBLIKA I STATUS POLONII OGÓLNEJ NOWY STÓŁ MOSCOVIÆ PARS ACCURATAM DESCRIPTIONEM ”(Nowa mapa Rzeczypospolitej i ogólnego stanu Polski, w tym Królestwa Wielkopolskiego, Wielkiego  Księstwa Litewskiego,  Księstwa Prus,  Kurlandii,  Żmudzi,  Mazowsza, Wołynia, Podola, Rosji, Ukrainy i Ukrainy). Ukraińskie ziemie historyczne i geograficzne reprezentowane są przez Polesie; Wołyń, który dzieli się na Górny Wołyń (Wołyń Górny) i Dolny Wołyń (Wołyń Dolny); Podole (Podole), które dzieli się na Podole Górne (Podole Superior) i Dolne Podillya (Podole Inferior); Czerwona Rosja (Rosja Rubra). Na południu Czerwonej Rosji leży Pokutia. Wschodnie ziemie ukraińskie reprezentowane są przez księstwa Czernihowa (Ducatus Czernihow) i Nowogród-Siversky (Ducatus Nowogrodeck) bez zaznaczania granic w ramach Imperium Rosyjskiego; w regionie Morza Czarnego – Oczakowska Tartaria (Tartaria Oczacowiensis) i Nogai Tartaria (Tartaria Nogaiensis). 1736 Mapa – «Theatre de la Guerre sur les Frontieres Entre les deux Grands Monarques de Russie & de Turquie ou Carte Nouvelle d’une Grande Partie de la Russie, ou l’on a la Petite Tartarie, l’Ukraine la Crimée & le Pais des Cosaques la Mer de Azof & la Mer Noire & les Pais Circomvoisins Dressée Suivant une Carte Faite Sur les Lieux Rectifiée & Augmentée par R. & I. Ottens, Geogr. i Amsterdamie ». Kartusz ozdobiony alegoriami, herbem Rosji, portretem Piotra I i innymi. Prawobrzeżna i lewobrzeżna Ukraina jest oznaczona na mapie jako Ukraina (napis obejmuje Podillya i Lesser Russia (Pars Rossiae Minoris). Napis Pars Rossiae Minoris na mapie sięga do regionu smoleńskiego. Rosja jest oznaczona jako Pars Rossiae Maximae. pp.). Na NW legenda 17-sto stopniowa miast i osiedli z zaznaczeniem miejscowości rzymskokatolickich, greckokatolickich i muzułmanskich (tatarskich). Na SE poza ramką tekst: „Jacob Keyser Sculptor„. Na odwrocie ołówkiem na SE: „1680 Ottens”.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: 5-st. sygnatura, kółka
Hydrografia: rzeki, jeziora, bagna
Siatka: geograficzna
Odwzorowanie: ortograficzne
Nazewnictwo: regiony, hydrografia, państwa, prowincje, 3-st. osiedla
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, podział graficzny w ramce wewnętrznej co 10′. Blad w interpretacji wschodniej części mapy; Morze Czarne przesuniete o 8° na wschod.
Ramka: zwykła, tytuł mapy, legenda i podziałki na N poza ramką.
Format: r: 488×880, p(E): 514x?, p(W): 511×613, a: 555×955

Kolekcja:          Muzeum Polskie w Rapperswilu

Nr katalogu CRP: 00231-11344

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)