REISE CHARTE durch das KÖNIGREICH POLEN…

REISE CHARTE durch das KÖNIGREICH POLEN mit allen dazu gehörigen LÆNDERN verfertiget von JG. Schreibern in Leipzig

REISE CHARTE  durch das  KÖNIGREICH POLEN  mit allen dazu gehörigen  LÆNDERN  verfertiget von JG. Schreibern in Leipzig
Lipsk 1733

Duval Pierre (1619-1683)
Schreiber Johann Georg (1676-1750)
(Teubner Johann Michael)
(Stolterfoth Gottfried)
(Hilchern Christian G.)

00411-36906-b 00411-36906-a

Skala 1:8000000; skala przybliżona, podziałka liniowa: „Maastab„, „Deutsche Meilen

Miedzioryt kolorowany, mapa ogólnogeograficzna, turystyczna

Atlas selectus von allem Künigreichen und Ländern der Welt.

Mopka zostala wykonana przez Johan Georga Schreibera do wyżej wymienionego atlasu. Powielana wielokrotnie w różnych wydaniach różnych dziel niemieckich niemieckich holenderskich. Na E poza ramką legenda skrótów użytych ne mapie: „Erklärung der Buchstaben, ¦ welche auf dieser Charte vorkomen“

Osiedla:                       sygnatura obrazkowa, kółka

Hydrografia:     rzeki, jeziora

Nazewnictwo:                                hydrografia, państwa, prowincje, 2-st. osiedla

Współrzędne geograficzne:            opisane poza ramka co 1°, oznaczone graficznie w ramce co 1°

Ramka:                                         zwykła pojedyncza

Format:                                        r: 170×215, p: 176×222, a: 188×230

Kolekcja:         Roman Umiastowski

Nr katalogu CRP: 00411-36906