REGNI POLONIAE MAGNIQUE DUCATUS LITHUANIAE Nova…

REGNI POLONIAE MAGNIQUE DUCATUS LITHUANIAE Nova et exacta tabula ad mentem Starovolscii descripta a IOH. BAPT. HOMANNO Sac. Caes. Mai. Geographo Revisa et ad praesentem Statum accomodata 1739.

REGNI  POLONIAE  MAGNIQUE DUCATUS  LITHUANIAE  Nova et exacta tabula  ad mentem Starovolscii descripta  a  IOH. BAPT. HOMANNO  Sac. Caes. Mai. Geographo  Revisa et ad praesentem Statum  accomodata 1739.
Norymberga 1739

Adelbauer (Adelbaulneri) E.
Doppelmajero (Doppelmayr, Doppelmayer) Johan Gabriel (1671-1750)
Homann (Homanno) Jan (Johann) Chrzciciel (Baptist) (1663-1724)
Starowolski (Starovolsk) Szymon (1588-1656)

00065-04682-b 00065-04682-a

Skala 1:4000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Germanica„, „Milliaria Polonica„.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna

(Atlas cosmographicus maior sistens mundum universum tam coelum… quam terram… a Iohanne Gabriele Doppelmajero cum ducentis… tabulis editis a Johanne Bapt. Homanno. Horimbergae ex off. Homanniana. Typogr. Joh. E. Adelbulneri.)

Przywilej cesarski na N poza ramką: „Norimbergae cum Privil. Sac. Saes. (sic) Majest.„. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. W kartuszu tytułowym ślad po wymazanym tekście przywileju cesarskiego. W herbie Polski i Litwy herb Wettinow (saski). Kartusz wyjątkowo barwnie kolorowany, kolorowane powierzchnie i granice prowincji.

Rzeźba:                        kopczyki                      Osiedla:           plany, sygnatura, kółka

Hydrografia:     Rzeki, jeziora, bagna

Nazewnictwo:                                hydrografia, województwa, prowincje, 2-st. osiedla,

Współrzędne geograficzne:            opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′

Ramka:                                         zwykła

Format:                                        r: 484×550, p: 491×557, a: 513×572

Kolekcja:         Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00065-04682