146. REGNI ¦ POLONIAE ¦ MAGNIQUE…

146. REGNI ¦ POLONIAE ¦ MAGNIQUE DUCATUS ¦ LITHUANIAE ¦ Nova et exac-ta tabula ¦ ad mentem Starovolscii descripta ¦ a ¦ IOH. BAPT. HOMANNO ¦ Sac. Caes. Mai. Geographo ¦ Revisa et ad praesentem Statum ¦ accomodata 1739.

146.	REGNI ¦ POLONIAE ¦ MAGNIQUE DUCATUS ¦ LITHUANIAE ¦ Nova et exac-ta tabula ¦ ad mentem Starovolscii descripta ¦ a ¦ IOH. BAPT. HOMANNO ¦ Sac. Caes. Mai. Geographo ¦ Revisa et ad praesentem Statum ¦ accomodata 1739.
Norymberga 1739

Adelbauer (Adelbaulneri) Ernst Johann (1677-1743)
Doppelmajero (Doppelmayr, Doppelmayer) Johan Gabriel (1671-1750)
Homann (Homanno) Jan (Johann) Chrzciciel (Baptist) (1663-1724)
Starowolski (Starovolsk) Szymon (1588-1656)

00065-04682-b 00065-04682-a

Skala 1:4000000; skala przybliżona, podziałki liniowe: „Milliaria Germanica„, „Milliaria Polonica„.

Miedzioryt kolorowany, mapa polityczna

(Atlas cosmographicus maior sistens mundum universum tam coelum… quam terram… a Iohanne Gabriele Doppelmajero cum ducentis… tabulis editis a Johanne Bapt. Homanno. Horimbergae ex off. Homanniana. Typogr. Joh. E. Adelbulneri.)

Johann Baptist Homann (1663-1724) był twórcą map, który założył słynne wydawnictwo Homann Heirs. Całe życie spędził w Bawarii, zwłaszcza w Norymberdze. Początkowo Johann kształcił się na księdza, zanim przeszedł na protestantyzm i zaczął pracować jako notariusz. W 1702 roku Johann założył wydawnictwo specjalizujące się w rycinie. Firma rozkwitła, stając się wiodącym wydawcą map w Niemczech i ważnym podmiotem na europejskim rynku map. W 1715 roku Karol VI mianował Johanna Cesarskim Geografem Świętego Cesarstwa Rzymskiego i został członkiem Pruskiej Akademii Nauk. Co najważniejsze dla jego działalności, reputacja i kontakty zapewniły mu cesarskie przywileje drukarskie, które chroniły jego publikacje i polecały go klientom. Johann jest najbardziej znany dzięki Atlasowi Grosser ueber die ganze Welt, czyli Wielkiemu Atlasowi Świata, opublikowanemu w 1716 r. Po śmierci Johanna w 1724 r. Firma przeszła na jego syna Christopha (1703–1730). Po przedwczesnej śmierci Christopha firma przeszła na kolejnych spadkobierców, a nazwa firmy zmieniła się na Homann Erben, czyli Homann Heirs. Firma działała do 1848 roku.. Przywilej cesarski na N poza ramką: „Norimbergae cum Privil. Sac. Saes. (sic) Majest.„. Opisane strony świata: Septentrio, Meridies, Oriens, Occidens. W kartuszu tytułowym ślad po wymazanym tekście przywileju cesarskiego. W herbie Polski i Litwy herb Wettinow (saski). Kartusz kolorowany, kolorowane powierzchnie i granice prowincji.

Rzeźba: kopczyki
Osiedla: plany, sygnatura, kółka
Hydrografia: Rzeki, jeziora, bagna
Nazewnictwo: hydrografia, województwa, prowincje, 2-st. osiedla,
Współrzędne geograficzne: opisane między ramkami co 1°, oznaczone graficznie w ramce wewnętrznej co 10′
Ramka: zwykła
Format: r: 484×550, p: 491×557, a: 513×572

Kolekcja: Tadeusz Szmitkowski

Nr katalogu CRP: 00065-04682

ⓒ Piotr Maria Mojski (B. de Weydenthal)